Foto: Jamin Pirnia

Kämpigt för Polarn o Pyret – som tappar försäljning och går med förlust

Omställningen av RNB, där kedjorna ska bli mer självständiga, har varit mer krävande än vad ledningen tidigare trott. Det säger vd och koncernchef Magnus Håkansson. Verksamheten gick med förlust senaste kvartalet, tuffast var det för Polarn o Pyret.
Annons:
Text: Daniel Norman
Annons:

RNB, med kedjor som Polarn o Pyret och Brothers, tappade försäljning under det fjärde kvartalet på det brutna räkenskapsåret, juni-augusti.

Den jämförbara försäljningen sjönk med 1,3 procent och omsättningen landade på 552 miljoner kronor (561 miljoner kronor).

– Försäljningen för RNB i fjärde kvartalet var sämre än marknaden, säger Magnus Håkansson i en kommentar.

Polarn och Pyret omsatte 176 miljoner kronor (187 miljoner kronor) och försäljningen i jämförbara butiker sjönk med 7,6 procent jämfört med samma period i fjol.

– De två sista kvartalen under verksamhetsåret var svaga försäljningsmässigt, konstaterar Magnus Håkansson.

Department and Stores omsättning sjönk med 0,6 procent till 229 miljoner kronor.

Brothers omsättning förbättrades med en miljon kronor mot i fjol till 139 miljoner kronor. I jämförbara enheter förbättrades försäljningen med 5,1 procent.

E-handelssatsningen Man of a kinds omsättning steg med elva miljoner till 24 miljoner kronor.

– Kvartal fyra såväl som helåret 2018/19 har präglats av betydande omstruktureringskostnader, säger Magnus Håkansson.

För kvartalet redovisar RNB en rörelseförlust på 101 miljoner kronor, omstruktureringskostnader och nedskrivningar av goodwill borträknat 33 miljoner kronor.

– Rörelseresultaten försämras i alla bolagen varav Polarn o Pyrets resultat försämras mest med såväl svag försäljning som försämrad bruttomarginal, säger Magnus Håkansson.

Kedjan gör en rörelseförlust på tolv miljoner kronor under kvartalet vilket ska jämföras med ett nollresultat samma period i fjol.

För hela räkenskapsåret gör RNB en rörelseförlust på 110 miljoner kronor. Koncernen omsätter 2,267 miljarder kronor (2,238 miljarder. Den jämförbara försäljningen steg med 0,6 procent.

– Ett rationaliseringsarbete är under genomförande i alla affärsområden med planerade åtgärder avseende färre timmar i butik, lägre bemanning på huvudkontoret och fortsatt arbete med att minska varulagren, säger Magnus Håkansson.

Som Market berättat tidigare kommer RNB genomföra en garanterad nyemission om 85 miljoner kronor samt en förlängning av obligationslånet med två år.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...