Kämpigt för Nilson Group på tuff skomarkand – resultatet näst intill halverades

2017 var ett utmanande år för skohandeln. Det påverkade Nilson Group vars omsättning sjönk. Resultatet försämrades med 86 miljoner kronor.
Text: Daniel Norman
Annons:

– 2017 var generellt sett ett tufft år för skohandeln på samtliga marknader som bolaget verkar på. Väderförhållandena var inte lika gynnsamma som förgående år, vilket påverkat behovshandeln negativt, säger vd Mats Nilsson i en kommentar. 

Gruppen finns representerade på 344 platser i Sverige, Norge och Finland med sina koncept. 

Under 2017 omsatte Nilson Group 2,2 miljarder kronor, en försämring med 47 miljoner kronor från året innan. 

– I Sverige har bolagets omsättning minskat i linje med marknaden, säger Mats Nilsson.

Där omsatte bolaget 1,8 miljarder kronor, en försämring med 42 miljoner kronor. 

– I Norge är omsättningen för jämförbara butiker i linje med marknaden. I Finland har försäljningen ökat på en minskad totalmarknad, säger Mats Nilsson. 

I Norge omsatte Nilson Group 300 miljoner kronor, mot 307 miljoner kronor året innan och i Finland 155 miljoner kronor mot 152 miljoner kronor 2016. 

Under året har Nilson Group satsat på att utveckla sin e-handel vilket gett resultat. 

– E-handelsförsäljningen ökar kraftigt och ökar sin andel av den totala omsättningen, säger Mats Nilsson. 

Bolaget fortsätter att öppna storbutiker där fler av koncepten samlas. 2017 blev det sex nya enheter. 

Rörelseresultatet landade på 91 miljoner kronor, vilket är nästan är en halvering från föregående års 177 miljoner kronor. 

I bokslutet skriver Nilson Group att de väntar sig en svagt ökad efterfrågan på kedjan produkter framöver. 

- Genom fortsatta satsningar på e-handel och omni channel är bolagets målsättning att ytterligare öka effektivitet i butik, stärka marginaler och resultatutveckling samt öka konkurrenskraften och andelen på marknaden, säger Mats Nilsson. 

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...