Foto: Foto: Vendela Kjerner

Joy går betydligt bättre än branschen: ”Kedjan har inte nått sin fulla potential”

Förändringsarbetet ger resultat. Under fjärde kvartalet av räkenskapsåret ökade Joy försäljningen i jämförbara butiker med 5,8 procent. ”Joy utvecklats betydligt bättre än modehandeln i sin helhet”, säger vd Christina Ståhl.
Text: Daniel Norman
Annons:

Under fjärde kvartalet av det brutna räkenskapsåret, juni-agusti, omsatte Joy 62 miljoner kronor mot 61 miljoner kronor samma period förra året, en ökning med 2,1 procent. 

I jämförbara butiker ökade försäljningen med 5,8 procent, det trots problem med varuförsörjningen  under sommaren på grund av konflikten i Göteborgs hamn. 

– Vi har under sommaren påverkats negativt av bristande varutillgång på grund av att Joy delar containers med andra mindre aktörer. Det har försvårat hanteringen av inkommande varor och stoppat upp försäljningsutvecklingen. Som en direkt följd blev Joys sista kvartal sämre än förväntat, säger Christina Ståhl som konstaterar att problemen nu är lösta och att kedjan kommit i kapp med inleveranserna. 

Omvandlingen av butikerna har fortsatt. Under kvartalet har butikerna i Lund och Nacka haft nypremiär, efter rapportperiodens slut har även butikerna i Västerås (två stycken), Gävle, Överby (Trollhättan), Östersund och Umeå haft nypremiär.

E-handeln utvecklas starkt berättar Christina Ståhl  och externa varumärken har nu adderats till sortimentet. 

– Joy-ledjan har ökat försäljningen på helåret med 5,4 procent i jämförbara butiker vilket innebär att Joy utvecklats betydligt bättre än modehandeln som helhet. Det är mycket tillfredställande, särskilt eftersom vi ser att Joy ännu inte har nått sin fulla potential bland annat på grund av den utdragna konflikten i Göteborgs hamn, säger Christina Ståhl. 

Nettoomsättningen för hela räkenskapsåret uppgick till 264 miljoner kronor, en ökning med 4,1 procent. Rörelseresultatet var emellertid negativt, minus fyra miljoner kronor. Under fjärde kvartalet blev rörelseförlusten sju miljoner kronor. 

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...