”JC:s ägare måste göra stora insatser”

Krisande kedjan JC får tre månader till på sig för rekonstruktionen. Men advokat Lennart Olsson anser att det inte räcker. Besked om kedjans framtid dröjer sannolikt till årsskiftet.
Text: Mikael Sydner
Annons:

Kort om JC

JC har 54 egenägda butiker i Sverige och ägs sedan 2013 av kinesiska Denim Island Group med Gordon Wu i spetsen.

Kedjan har i flera år brotttats med ekonomiska problem. I fjol redovisade JC Sverige en rörelseförlust på över 100 miljoner kronor.

Tidigare i våras, innan rekonstruktionen, avgick vd Thomas Behring.

I våras fick JC klartecken av fordringsägarna att gå vidare med rekonstruktionsplanen.

Under sommaren och semestrarna har dock arbetet haltat.

Därför har Stockholms Tingsrätt beslutat att förlänga rekonstruktionstiden fram till den 7 oktober.

Men rekonstruktören Lennart Olsson är tveksam till att arbetet kan slutföras ens under hösten. Han tror att det kommer att dröja året ut.

– Bolaget behöver tid på sig att genomföra vissa strukturella förändringar, och man måste få en chans att se effekterna av åtgärderna som vidtas. Vi måste kunna visa att företaget kan visa en vinst under en överskådlig tid ganska snart. Allt det tar tid, säger Lennart Olsson till Market.

Han betonar att försäljningen i butikerna har ökat enligt plan under de senaste månaderna.

– Det känns som att man är på gång, det går i alla fall inte åt fel håll.

Den stora utmaningen är att få verksamheten på fötter samtidigt som det finns ett ackord att betala.

– Det finns gränser för hur mycket ägaren vill skjuta till. Vi har tidigare prata om ett 100-procentigt ackord, men det är orealistiskt. Det finns inte pengar till det, säger Lennart Olsson.

Hur stort ackord är rimligt?
– Det är väldigt svårt att säga … Men kanske 50 procent och då förutsätter vi att bolaget också kan visa att man vidtagit åtgärder för att vidhålla en bra verksamhet.

Tror du att det finns en framtid för JC?
– Ja, men det krävs att bolag och ägare beslutar sig för att ta det här steget. Man har från ägarens sida satt in mycket pengar hittills och för att inte förlora den investeringen måste man göra stora insatser och det har man sagt att man ska göra.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...