Foto: Jamin Pirnia

Jätteras för Stadium – resultatet minskade med 69 miljoner

Det är ett ras för både resultat och försäljning i årsredovisningen för Stadiumbutikerna. ”En mild vinter och en sval vår har påverkat resultatet negativt”, kommenterar vd Karl Eklöf.
Text: Kalle Östgren
Annons:

Stadium Sweden AB i siffror

Stadium Sweden AB, siffror i miljoner kronor för 2016/2017 (1 september-31 augusti), föregående verksamhetsår inom parentes. 

Nettoomsättning: 4 271 (4 405)
Rörelseresultat: 22 (91)

Resultatet rasar för de 90 svenska, ”vanliga” Stadium-butikerna.

Det framgår av årsredovisningen för Stadium Sweden AB.

Nettoomsättningen föll under det senaste verksamhetsåret med tre procent, från 4 405 till 4 271 miljoner kronor – en minskning med 134 miljoner kronor.

Det gav ett mycket kraftigt fall för rörelseresultatet, från 91 till 22 miljoner kronor, en resultatförsämring med 69 miljoner kronor.

Under verksamhetsåret öppnades fyra nya Stadium-butiker tillsammans med två Stadium Pulse.

Samtidigt stängdes två butiker och en konverterades till Stadium Outlet.

– En mild vinter, sval vår och tuffa förutsättningar generellt för detaljhandeln under våren och sommaren har påverkat resultatet negativt, skriver vd Karl Eklöf i sin bokslutskommentar.

I sammanfattningen av den förväntade framtida utvecklingen betonar Karl Eklöf den hårdande konkurrensen i sporthandeln – och den ökande e-handeln, från både svenska och utländska aktörer:

– I sportbranschen fortsätter det tillkomma nya butiker. Även modeaktörer breddar sitt erbjudande till att innefatta sportkonfektion. Dessutom bidrar satsningar på onlinehandel från en mängd aktörer, både inhemska och utländska, till en ökad konkurrens på den svenska marknaden. 

Karl Eklöf betonar att Stadium ”fortsätter satsa kraftigt på onlinehandeln”.

– Under året har nya sajter öppnats, gränssnittet har utvecklats och tillväxten på e-handeln har under året ökat mer än marknaden generellt. Stadium har behållit sin marknadsandel i Sverige och står väl rustat för att möta utvecklingen, skriver han i bokslutskommentaren.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...