Jättens bakslag – växte inte mer än de små butikerna: ”Överraskande”

Ica Maxi, Ica Kvantum och Ica Nära växte lika mycket i december. Men de minsta butikerna blev 2018 års klara vinnare inom Ica. Profilens försäljning steg med 4,7 procent i jämförbara enheter.
Text: Thomas Ohlén
Annons:

Ica-butikerna i siffror

Ica Nära 2,5 (4,7)
Ica Kvantum 2,5 (3,1)
Ica Maxi 2,5 (2,6)
Ica Supermarket 0,7 (2,5)
Totalt 2,0 (3,0)

Fotnot: Procentsatserna visar utvecklingen i jämförbara butiker i december jämfört med motsvarande period 2017 (inom parentes januari-december).

Källa: Ica Gruppen

Ica Gruppens siffror för den viktiga försäljningsmånaden december visar att tre av butiksprofilerna nådde samma tillväxttakt i jämförbara enheter.

Ökningen för Ica Maxi, Ica Kvantum och Ica Nära uppgick till  2,5 procent.

– Hushållen brukar i första hand välja en stormarknad inför jul och nyår och därför är det överraskande att Ica Nära lyckades växa lika mycket som de större formaten, säger Markets analytiker Lars Welin.

Ica Supermarket hade en försäljningsmässigt svag månad och fick nöja sig med 0,7 procent jämfört med året innan.

Ica Nära blev 2018 års främsta profil inom Ica med en ökning på 4,7 procent – också i jämförbara butiker.

– Det finns en framtidstro bland Ica Nära-handlarna. De har vässat sitt koncept och gynnas av den växande e-handeln. Hushållen handlar mer där de bor eller arbetar.

Ica Kvantum nådde 3,1 procent, Ica Maxi 2,6 procent och Ica Supermarket 2,5 procent på helåret.

Hur förklarar du att Ica Maxi växte så pass litet 2018?

– Min bedömning är att Ica Maxi har svårt att hålla volymerna uppe på specialvaror. Fler vill även kunna handla snabbt och väljer då delvis bort stormarknaderna, säger Lars Welin.

Ica Gruppen bedömer att kalendereffekten för december uppgick till -1,3 procent.

Bokslutskommunikén för 2018 presenteras torsdag 7 februari.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...