Foto: Gustaf Olsson

Indiskas bokslut – här är siffrorna som ger kriskedjan hopp för framtiden

Indiska klarade sig igenom ännu en rekonstruktion. Nu presenteras siffrorna för senaste verksamhetsåret – med en förlust som minskade kraftigt efter uppgörelsen med fordringsägarna.
Annons:
Text: Kalle Östgren
Annons:

Indiska har gått igenom ett stålbad och en akut kris under de senaste åren.

Företaget tvingades lägga fram en kontrollbalansräkning i mars förra året, då en hotande likvidation kunde undvikas. I januari i år klarade Indiska en andra rekonstruktion, efter att fordringsägarna accepterat ett ackordsförslag som innebar att 75 procent av de oprioriterade skulderna skrevs av.

Den 7 februari i år upphörde företagsrekonstruktionen.

Indiska i siffror

Indiska Magasinet AB, siffror i miljoner kronor, koncernredovisning, 20160901-20170831, föregående verksamhetsår inom parentes.

  • Nettoomsättning:
    629 021 (627 502)
  • Rörelseresultat:
    -41 110 (-164 052)

Nu presenterar Indiska sitt bokslut för det senaste verksamhetsåret, som avslutades den 31 augusti 2017.

Turerna och åtgärderna under året gör redovisningen svårbedömd.

Rörelseresultatet landade på minus 41 miljoner kronor, en minskning av förlusten med nästan 123 miljoner kronor.

Huvudförklaringen är ackordsuppgörelsen som gav bolaget en positiv resultateffekt på 94 miljoner kronor.

Nettoomsättningen landade på 629 miljoner kronor, i stort sett samma nivå som under föregående verksamhetsår.

Den förändringsplan som Indiska genomfört har bland annat omfattat avveckling och omförhandling av hyreskontrakt för olönsamma butiker, översyn och optimering av personalstyrkan, förbättring av leverantörsbasen, justeringar i sortimentet, genomgång av tjänsteavtalet och fortsatt arbete med ytterligare fokus på e-handel.

Indiska räknar med att stänga ett 20-tal olönsamma butiker, inledningsvis med tolv under våren 2018.

I förvaltningsberättesen kommenterar företaget resultatet bland annat så här:

”Räkenskapsåret har sammanfattningsvis varit mycket utmanande och präglats av den stora omställningen Indiska genomgått sedan rekonstruktionen inleddes. Mycket stora omstrukturerings- och avvecklingskostnader har belastat resultatet liksom onormalt höga konsult- och advokatkostnader i samband med rekonstruktionsarbetet. Aktierna i dotterbolaget i Tyskland skrevs under räkenskapsåret ned med totalt 2,3 MSEK.”

Företaget skriver också följande:

”Glädjande är att underliggande kostnadsnivå kraftigt kommit ned. Detta tillsammans med vidtagna åtgärder till ett bättre anpassat sortimentserbjudande, ny prisstrategi och fokus på ökad konverteringsgrad, kommer att få en positiv effekt under räkenskapsåret 17/18.”

Samma ämne:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...