Foto: Shutterstock

Ilskna kunder kan påverka prestationen – ohövlighet i fokus i ny forskning

Bemöts du illa av dina kollegor? Har du en respektlös chef? Forskare på Karolinska institutet tittar just nu på hur ohövlighet samverkar med den psykosociala miljön i handeln – och i förlängningen hur det hänger ihop med arbetsprestationen.
Annons:
Text: Susan Berzelius
Annons:

I dagarna drar forskningsduon Karin Villaume och Dan Hasson på Karolinska institutet, KI, igång en studie om hur hövlighet/ohövlighet samverkar med den psykosociala arbetsmiljön i detaljhandeln.

Förebilden är en kanadensisk studie där relativt enkla insatser, som månatliga seminarier på gruppnivå, ledde till att sjukfrånvaron sjönk med 38 procent.

I Sverige tar KI-forskarna hjälp av Handels och Svensk Handel för att nå ut med sin omfattande enkät men också för att bolla innehåll.

– Vi har fått ett bra gensvar från detaljhandeln som visat stort intresse för frågorna, säger Karin Villaume.

Karin Villaume, forskare på Karolinska Institutet.

Vilka uttryck kan ohövlighet inom handeln ta sig?
– Det kan vara allt från att inte hälsa på arbetskamrater till att kunder är otrevliga. Ohövlighet kan ibland vara avsiktligt, oönskat beteende och ibland oavsiktligt. Det vill säga att någon faktiskt inte är medveten om sin ohövlighet.

Den webbaserade enkäten som ska ligga till grund för forskningen skickas i dagarna ut till deltagarna i olika kedjor, butiker och företag inom handeln.

– Men vi behöver många fler intresserade, säger Karin Villaume.

Samma ämne:
Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...