Foto: Foto: Lasse Fredriksson

Ikea rankas som världens grönaste kedja

Interbrand har korat Best global green brands 2014. I topp tre bland detaljisterna: Ikea och H&M.
Text: Kalle Östgren
Annons:

Analysföretaget Interbrand har utgått ifrån listan över världens 100 högst värderade, globala varumärken.

Jättarnas hållbarhet, ”sustainability” har sedan, med hjälp av Deloitte, granskats i ett brett anslag med ett sammantaget betyg för såväl miljömässiga som sociala aspekter. Ett par av mätkriterierna har varit ägarengagemang, logistik och transporter, produkter, och ansvarstagande för koldioxidutsläpp och vattenförbrukning.

I bedömningen ingår även en analys av ”gap”, förhållandet mellan och storleken på glappet mellan ”performance” och ”perception”; mellan konsumenternas uppfattning och i vilken mån varumärket klarar att svara upp till denna.

Topptrion totalt består av Ford, Toyota och Honda.

De detaljhandelskopplade aktörer som får högst betyg är leverantörsvarumärken – också med egna butiker – med Apple, Nike, Panasonic, Nokia, Sony och Adidas i topp.

Bland de renodlade detaljisterna är segraren Ikea, med förbättrade betyg för både varumärkesuppfattning och prestation.

Också H&M får höga betyg och premieras bland annat för att ha uppfyllt sitt mål att minska 2011 års nivå på koldioxidutsläpp med fem procent.

I sin bedömning av Ikea lyfter Interbrand fram bland annat företagets arbete med föryelsebar energi och solpaneler, den höga andelen återanvänt och förnyelsebart material i produkterna samt ansvarstagandet för vattenkonsumtionen.

Världens tre grönaste kedjor
1: Ikea (19)
2: Zara (34)
3: H&M (39)

Placeringen totalt inom parentes. Källa: Interbrand, Best global green brands 2014.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...