Foto: Shutterstock

Ikea informerade om nya organisationen: ”Ska träda i kraft i december”

Ikea är inne i sin största omorganisation någonsin. I dag gick företaget ut med ny information vid personalmöten på flera orter. ”Hur många som kommer att lämna är för tidigt att säga”, säger Jakob Holmström, pressansvarig.
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

Tre frågor till...


...Eva Sonesson, 1:e vice ordförande på Unionenklubben på Ikea.

Ikea beskriver dagens möten som ”relativt odramatiska” – håller ni med om det?
– Ja, det måste jag säga. Det var helt odramatiskt.
Vilken information fick ni om förändringarna?
– Det arbete som har påbörjats fortsätter och kommer att beröra andra funktioner. Vi ser liksom företaget behovet av en kompetensväxling i och med den utveckling som vi ser i detaljhandeln.
Är ni nöjda med hur Ikea hanterar omorganisationen?
– Absolut. Vi är med och förhandlar alla förändringar och Ikea följer helt alla lagar och regler.

Anställda i Älmhult, Helsingborg och Malmö fick i dag information om hur de kommer att påverkas av den pågående omorganisationen inom Ikea.

Företaget har tidigare berättat att dessa orter kommer att drabbas hårdast av det varsel på 650 tjänster som lades i november förra året. Varslet omfattade 250 tjänster i Helsingborg, 220 i Malmö och 100 i Älmhult, samtliga inom tjänstemannasektorn. Övriga 80 tjänster var fördelade över kontor i övriga landet.

Redan i höstas informerade Ikea om hur IT, HR och logistik skulle påverkas av omorganisationen – en förändring som träder i kraft nu i juni.

I dag rörde informationen bland annat anställda inom kommunikation, marknad, finans, hållbarhet och ikea.se.

– Vi informerade om var vi befinner oss i den förändringsresa som vi påbörjade förra året. Och vi förklarade igen varför vi gör det här – för att bättre möta kundernas behov nu och i framtiden bland annat genom ett ökat fokus på service och digitalisering, säger Jakob Holmström, pressansvarig på Ikea-koncernen Sverige.

– Vi kunde nu berätta och visa övergripande hur de nya funktionerna ska organiseras. Det var relativt odramatiskt. Känslan är att många tyckte att det var skönt att äntligen få den informationen även om vi inte kunde gå in på detaljer.

Företaget informerade inte om några nya varsel. Det tidigare beskedet om 650 tjänster ligger fast.

– Antalet berörda kommer inte att överstiga det antalet, säger Jakob Holmström.

Vilka förändringar kommer ske inom de funktioner som berördes av dagens information?
– Vi kan inte gå in på det i dag. Det kommer under kommande dagar och veckor att presenteras för respektive funktion. De kommer att få se vilka roller som kommer att finnas och om de eventuellt behöver söka om sina tjänster. Den nya organisationen ska träda i kraft i december i år.

Hur många tjänster kommer att förändras, försvinna eller tillkomma totalt?
– Vi förändrar hela vårt sätt att leda, arbeta och organisera oss. Alla kommer att påverkas i och med att vi kommer att arbeta på ett snabbare och enklare sätt. Men hur många som kommer att tvingas lämna Ikea är för tidigt att säga. Det pågår förhandlingar med facket. När vi har den siffran så kommer vi att vara öppna med den.

Stämmer det att ni har nått en uppgörelse med facket som ger minst nio månader avgångsvederlag till de som tvingas lämna?
– Först och främst tänker vi få med så många som vi bara kan in i den nya organisationen. Måste någon lämna så stämmer det att vi erbjuder ett avgångsvederlag. Vi vill i så fall ge dem så bra förutsättningar som möjligt att fortsätta sitt yrkesliv utanför Ikea.

– Jag vill understryka att vi är fast beslutna att vi behöver göra den här resan och vi vill göra den tillsammans med våra medarbetare, vägledda av våra humanistiska värderingar, säger Jakob Holmström.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...