Foto: Foto: Pontus Nyman

Ica tar marknadsandelar – och lyfter resultatet: ”Starkt momentum”

Ica-butikerna ökade försäljningen mer än index i fjol. Samtidigt steg Ica Gruppens rörelseresultat kraftigt. ”Vi går in i 2018 med ett starkt momentum”, säger vd Per Strömberg.
Text: Thomas Ohlén
Annons:

Ica Gruppen i siffror

Nettoomsättning: 106 455 (103 655)
Rörelseresultat: 5 220 (4 518)
Nettoresultat: 4 145 (3 418)

Fotnot: Beloppen avser 2017 och är i miljoner kronor.

Ica Gruppens bokslutskommuniké visar att Ica-butikernas nettoomsättning förbättrades med 3,1 procent till drygt 114 miljarder kronor förra året.

Tillväxten var 2,4 procent i jämförbara enheter.

– Vår butiksförsäljning i Sverige hade en väldigt bra avslutning på tredje kvartalet och vi kan konstatera att denna utveckling har fortsatt genom årets avslutande kvartal, säger Per Strömberg.

Livsmedelshandeln växte enligt HUI:s och SCB:s preliminära index med 2,3 procent i löpande priser.

Definitiva siffror presenteras i slutet av februari.

– En sammanvägning av olika källor indikerar att vi utvecklats bättre än marknaden.

Icas e-handel växte förra året med 50 procent jämfört med 2016 och är en förklaring till säljframgången.

Kanalen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och tredje kvartalet öppnas ett centralt e-handelslager i Stockholm.

– Det är ett naturligt steg att ta, fortsätter Per Strömberg.

Dagligvarubutikerna har fått kritik för att inte möta den ökade konkurrensen från restaurangerna.
Ica Sverige lanserade över 200 nya produkter inom kategorin måltidslösningar 2017.

– Det är ett område vi har pekat på som viktigt för att möta kundernas ökande efterfrågan på bekväma måltidsprodukter och göra vardagen enklare.

Försäljningstillväxten för produktkategorin var cirka  sex procent och kommer fortsatt att vara i fokus 2018.

Ica Banken rapporterar ett bättre och Hemtex har också ett väsentligt bättre helårsresultat.

– Det är glädjande att det intensiva omställningsarbete som pågår i båda segmenten visar sig i förbättrad resultatnivå, säger Per Strömberg.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...