Ica-minstingens senaste triumf – växer klart mer än de större butikerna

Icas små dagligvarubutiker fortsätter att vara hetast. Ica Nära utklassade de större profilerna även i oktober. Försäljningen steg med 3,7 procent i jämförbara butiker.
Text: Thomas Ohlén
Annons:

Ica-butikerna i siffror

Ica Nära: 3,7 (4,9)
Ica Kvantum: 2,9 (3,2)
Ica Maxi: 2,5 (2,6)
Ica Supermarket: 1,6 (2,7)
Totalt: 2,5 (3,1)

Fotnot: Procentsatserna visar utvecklingen i jämförbara butiker i oktober jämfört med motsvarande period 2017 (inom parentes januari-oktober).
Källa: Ica Gruppen

Ica Gruppens försäljningssiffror för oktober visar att de minsta butikerna inom Ica fortsätter att vara mest framgångsrika.

Förra månaden steg omsättningen alltså med 3,7 procent i jämförbara enheter.

Ica Kvantum var tvåa på 2,9 procent medan Ica Maxi nådde 2,5 procent och Ica Supermarket 1,6 procent.

De för närvarande 1 281 Ica-butikerna redovisade i oktober en sammanlagd försäljningsökning på 2,5 procent i jämförbara butiker.

Ica Nära var bäst också ackumulerat med en försäljningstillväxt på 4,9 procent i jämförbara butiker januari-oktober.

De tre större Ica-profilerna var enligt Ica Gruppen rejält distanserade årets första tio månader.

Ica Kvantum kom upp i 3,2 procent och Ica Supermarket i 2,7 procent medan stormarknaderna inom Ica Maxi fick nöja sig med 2,6 procent i jämförbara enheter.

Icas sammanlagda jämförbara utveckling var 3,1 procent
Ica Gruppen bedömer att kalendereffekten uppgår till 0,2 procent.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...