Ica iskallt i maj – försäljningen rasade för Supermarket och Nära

Icas totala försäljning ökade bara marginellt i maj. Förklaringen är tappet för de minsta formaten. Ica Supermarket och Ica Nära backade rejält jämfört med samma månad i fjol.
Text: Thomas Ohlén
Annons:

Ica-butikerna i siffror

Ica Maxi: 2,0 (3,2)
Ica Kvantum: 1,7 (2,7)
Ica Supermarket: -1,5 (2,1)
Ica Nära: -3,6 (2,1)
Totalt: 0,0 (2,6)

Fotnot: Procentsatserna visar utvecklingen i jämförbara butiker i maj jämfört med motsvarande period 2018 (inom parentes januari-maj).
Källa: Ica Gruppen

Ica Gruppens månadssiffror för maj 2019 visar att de 1 272 Ica-butikernas försäljning steg med bara 0,2 procent relativt motsvarande månad för drygt ett år sedan.

Jämförbara omsättningen hamnade på 0,0 procent.

Förklaringen till den procentuellt svaga utvecklingen berodde alltså på att Ica Supermarket och Ica Nära tappade fart.

Ica Supermarkets försäljning var ned 4,3 procent (totalt) respektive 1,5 procent (jämförbara) medan Ica Nära backade med 3,9 procent (totalt) respektive 3,6 procent (jämförbara).

Huvudförklaringarna är extremt tuffa jämförelsetal från den tidiga och varma sommaren förra året.

Ica Nära växte då med 9,3 procent (samtliga) och 9,6 procent (jämförbara) och Ica Supermarket med 5,2 procent (samtliga) och 4,3 procent (jämförbara).

Årets till stor del kalla och regniga maj gjorde att Ica-kunderna i första hand valde de två stora formaten för sina inköp av dagligvaror.

Ica Kvantums försäljning ökade med 5,5 procent (totalt) och 1,7 procent (jämförbara).

Stormarknaderna inom Ica Maxi var upp 3,0 procent (totalt) och 2,0 procent (jämförbara).

Ica Gruppen bedömer kalendereffekten till 1,6 procent i maj.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...