HUI:s nya superprognos

Här är HUI:s optimistiska syn på detaljhandeln. Prognosen skrivs upp för de kommande åren. ”Invandringen påverkar försäljningen positivt”, säger Michael Cronholm.
Text: Thomas Ohlén

Så spår HUI

                             2016    2017
Detaljhandeln      4,0%   3,5%
Dagligvaror          3,5%   3,0%
Sällanköpsvaror  4,0%   3,5%
Bygg                     3,5%
Hemelektronik      4,0%
Kläder                   4,0%
Möbler                  5,5%
Sport och fritid      4,0%
Övrigt                    3,8%

Källa: HUI:s konjunkturbedömning, december 2015

Försäljningen i detaljhandelns steg med 5,8 procent i löpande priser årets första tio månader – och nu skriver HUI Research upp prognosen för resten av 2015 och 2016.

Här är de nya siffrorna:

  • 2015: 5,5 procent (4,5 procent)
  • 2016: 4,0 procent (3,5 procent)

– Hushållen har goda förutsättningar för konsumtion och därför räknar vi med en fortsatt mycket god tillväxt, säger analytikern Michael Cronholm och lyfter fram den låga räntan och låga inflation.

Försäljningen tar ytterligare fart tack vare de stora flyktingströmmarna till Sverige.

I år och nästa år räknar Migrationsverket med att 300 000 personer kommer hit.

– Framför allt behovshandeln (boende, dagligvaror och kläder) gynnas.

Möbelhandeln har haft starkast procentuell utveckling i år och ökat försäljningen med 11,1 procent.

Nästa år blir branschen vinnare igen – med en prognostiserad tillväxt på 5,5 procent i löpande priser.

– Vi räknar med ett fortsatt stort intresse för hemmet, säger Michael Cronholm.

Tillväxttakten i detaljhandeln dämpas alltså något nästa år och 2017 och beror främst på jämförelsetalen.

– Nästan alla delar av detaljhandeln möter ju väldigt starka siffror.

Men det finns även vissa hot mot HUI:s positiva framtidssyn.

– Det finns en oro hos hushållen kring eventuella skattehöjningar och amorteringskrav på bostadslån. Bostadsmarknaden har blivit skakig och Rot-avdrag minskar vid årsskiftet. Och den oroliga omvärlden kan också påverka viljan att konsumera, säger Michael Cronholm.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...