HUI står fast vid sin prognos – spår fortsatt lägre tillväxt: ”Tufft läge”

Trots att svensk ekonomi gått bättre än väntat i början av året håller HUI Research fast vid sin prognos på lägre tillväxt för 2019. ”Detaljhandeln befinner sig i ett tufft läge”, säger vd Jonas Arnberg.
Text: Daniel Norman
Annons:

Under första kvartalet 2019 växte svensk ekonomi med 2,1 procent.

Trots det håller HUI Reserach fast vid sin prognos om en tillväxt på 2,5 procent för 2019 mätt i löpande priser, vilket är lägre än förra året då försäljningen ökade med 2,7 procent.  

Dagligvaruhandeln väntas växa med 3,5 procent, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med facit för förra året. Sällanköpshandeln spås också växa med blygsamma 0,1 procentenheter till två procent.  

– Detaljhandeln befinner sig i ett tufft läge. Affärerna möter strukturella utmaningar såsom digitalisering och globalisering. Till detta ser hushållen ut att hålla hårdare i pengarna, säger Jonas Arnberg i en kommentar.

För 2020 är HUI Research ännu mer pessimistiska i sin prognos och tror på ett tillväxt på två procent för detaljhandeln, där dagligvaruhandeln växer med 2,5 procent, en procentenhet lägre än prognosen för i år, och sällanköpshandeln med 1,5 procent, en halv procentenhet lägre än årets prognos.

Handeln genomgår en strukturomvandling. Under första kvartalet växte e-handeln med 15 procent, där dagligvaruhandeln växte allra mest.

– Dagligvaruhandeln är detaljhandelns största delbransch men också den med lägst e-handelsdel och har därmed bidragit till att driva besöksflöden till den fysiska handeln. Om dagligvaruhandeln flyttar ut på nätet samtidigt som lågkonjunkturen slår till väntar tuffa tider för den fysiska handeln, säger Jonas Arnberg.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...