H&M avslutar året i dur – men en del av försäljningen från Black Friday släpar efter

H&M ökade sin försäljning med 9 procent under det fjärde kvartalet i år.
Annons:
Text: Helen Preutz
Annons:

H&M-Gruppens försäljning under det fjärde kvartalet i år uppgick till  61,7  miljarder kronor. Det kan jämföras med 56,4 miljarder kronor under samma period i fjol.

Även för helåret 2019 ökade omsättningen. Totalt uppgick försäljningen till 232,8  miljarder kronor – en ökning med 11 procent jämfört med i fjol. 

Enligt flera finansinstitut var försäljningssiffrorna lägre än väntat, vilket sannolikt beror på att Black Friday inträffade först i slutet av månaden, vilket gör att en stor del av försäljningsökningen för e-handeln redovisas först i december. Det oredovisade beloppet uppskattas till cirka en halv miljard kronor. 

Även valutaeffekter påverkade negativt. I lokala valutor ökade försäljningen med 5 procent under kvartalet och 6 procent under helåret. 

Den fullständiga delårsrapporten släpps den 30 januari nästa år.

Samma ämne:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...