Foto: Daniel Norman

Hemtex kräftgång fortsätter – näthandeln ljuspunkten: ”Uppe i tio procent”

Heminredningskedjan Hemtex hade fortsatt en svag utveckling i fjärde kvartalet med lägre omsättning, färre kundbesök och högre kampanjandel. Näthandeln fortsatte dock att växa i snabb takt. ”Ett utmanande år för Hemtex”, säger Ica Gruppens vd Per Strömberg.
Text: Lars Welin
Annons:

Hemtex fjärde kvartal

Nettoomsättning: 343 (366)
Rörelseresultat: 58 (63)

Fotnot: Anges i miljoner kronor. Förra årets siffror inom parantes.

 

Hemtex, som ingår i Ica Gruppen, minskade nettoomsättningen med drygt sex procent i fjärde kvartalet. Rörelseresultatet minskade med närmare åtta procent. Minskad försäljning kombinerat med negativ priseffekt, i form av lägre snittpriser och högre andel kampanjer förklarar merparten av resultatnedgången.

– Det har varit ett utmanande år för Hemtex, med svag försäljning i butik men bra tillväxt online, säger Per Strömberg till Market

Butiksförsäljningen minskade med 5,1 procent i fjärde kvartalet, varav jämförbara butiker minskade med 7,2 procent. Under perioden minskade antalet kundbesök i butikerna.

För året som helhet minskade kedjans nettoomsättning med fem procent till 1 020 miljoner kronor. Rörelseresultatet (EBITDA) minskade med 35 procent till 35 miljoner kronor.

Under 2018 har åtta butiker stängts vilket bidragit till omsättningsminskningen. Vid årets utgång hade Hemtex 147 butiker, inklusive franchiseenheter, i Sverige, Finland och Estland.

– Hemtex jobbar med omställning av butiker och ombyggda butiker utvecklas klart bättre, framhåller Per Strömberg.

Enda ljuspunkten för Hemtex är onlineförsäljningen som fortsätter att öka. Under fjärde kvartalet noterades en omsättningsökning med 24 procent och för året som helhet ökade näthandeln med 36 procent.

– E-handelns andel är nu uppe i tio procent av omsättningen.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...