Foto: Andreas Fransholm

Här tappar Lexington försäljning: ”Egna butiksnätet ses över”

Lexington stod still och stampade under det fjärde kvartalet. Det är framför allt i de fysiska butikerna som utvecklingen går åt fel håll.
Text: Daniel Norman
Annons:

Lexington hade intäkter på 76,9 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2018, vilket är i nivå med samma period 2017.

– Kvartalet visar fortsatta framgångar online. Bolaget gör framsteg inom viktiga strategiska områden och totalt sett hamnar försäljning och resultat i nivå med föregående år under ett kvartal där marknaden generellt sätt fortsätter vara utmanande, säger vd Kristian Lindhe i en kommentar.

Online, i den egna webbshopen, såg Lexington en tillväxt på 16 procent. Försäljningen till andra e-handlare ökade med 100 procent.

Däremot minskade försäljningen i de egna butikerna med tre procent, sex procent mätt i jämförbara enheter.

– Trafiken till shoppingcenter, handelsplatser och varuhus har minskat generellt under året. Det gör att läget i det egna butiksnätet ses över, säger Kristina Lindhe.

2018 stängde bolaget två butiker, i februari ytterligare en.

– Vi ser över avtal och effektiviserar driften för att förbättra lönsamheten.

Lexington redovisar ett rörelseresultat på 3,9 miljoner kronor för kvartalet, vilket är något bättre än de 3,8 miljoner kronor bolaget redovisade samma period året innan.

Sett till hela 2018 sjönk Lexingtons intäkter från 273,1 miljoner kronor 2017 till 271,2 miljoner kronor 2018.

Minskad lagerutförsäljning och minskade licensintäkter ligger bakom det, skriver bolaget i sin bokslutskommuniké.

Rörelseförlusten växer, från 319 000 kronor 2017 till 2,69 miljoner kronor 2018.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...