Här lägger svenskarna mer pengar – branschen växte med nära tio procent

Apotekens försäljning steg kraftigt förra året. E-handelns andel är uppe i nära tio procent. Samtidigt ökade antalet butiker bara marginellt.
Annons:
Text: Thomas Ohlén
Annons:

Svenskarna handlar mer varor av apoteken och enligt marknadsöversikten från Apoteket AB – som baseras på statistik från Sveriges Apoteksförening – lyfte omsättningen med 9,7 procent till 45,4 miljarder kronor i fjol.

Så här fördelades tillväxten:

Övriga apoteksprodukter: 11,5 procent
Förskrivna produkter: 10,4 procent
Receptfria läkemedel: 2,2 procent

Säljökningen av receptförskrivna produkter drevs framför allt av dyrare läkemedel.

Receptförskrivet svarar för 75 procent av försäljningen medan andelen för övriga apoteksprodukter uppgår till 16 procent och receptfria läkemedel till nio procent.

E-handeln med läkemedel och andra apoteksprodukter har accelererat de senaste åren och trenden fortsatte 2018.

Kanalens andel av den totala försäljningen på apoteksmarknaden steg från 6,5 procent till 8,2 procent.

Market har tidigare berättat att apoteken har dragit ned på etableringarna av nya butiker.

Vid utgången av 2018 fanns 1 422 öppenvårdsapotek – en nettoökning på tio eller 0,8 procent.

Apotekstätheten i Sverige uppgår därmed till cirka 7 200 invånare per apotek.

Apoteket AB är fortfarande klart störst tio år efter omregleringen och omsatte enligt bokslutskommunikén drygt 20 miljarder kronor (netto) 2018.

Apotea kommunicerade i mitten av januari att bolaget hade passerat två miljarder kronor.

Apotek Hjärtats ägare Ica Gruppen offentliggör bokslutskommunikén för 2018 nu på torsdag 7 februari.

Kronans Apoteks ägare Oriola publicerar sin bokslutskommuniké 22 februari.

Market har sökt Sveriges Apoteksförenings vd Johan Wallén för en kommentar till branschens starka tillväxt förra året.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...