Foto: Bård Gudim

Här handlar svenskarna mer – försäljningen uppe i 26 miljarder: ”Tar marknad”

Svenskarna handlar oftare och mer i bekvämlighetsbutiker. Branschens försäljning uppgår till 26 miljarder kronor. ”Vi tar marknadsandelar”, säger Convenience Stores vd Bengt Hedlund till Market.
Text: Thomas Ohlén
Annons:

Så mycket omsätter kedjorna

 • Trafikbutiker
  Circle K: 4 300
  OK Q8: 3 400
  Shell: 1 500
  Frendo: 900
  Preem: 790
  Gulf: 570
  Totalt: 11 460
   
 • On the go
  Pressbyrån: 3 000
  Myway: 910
  Direkten: 900
  7-Eleven: 820
  Hemmakväll: 550
  Time: 330
  Filmkedjan: 90
  Totalt: 6 600
   
 • Närlivs
  Tempo: 1 700
  Handlar´n: 1 300
  Matöppet: 550
  Nära Dej: 450
  Totalt: 4 000

Fotnot: Beloppen är miljoner kronor och exklusive moms, kommissionsförsäljning och försäljning av drivmedel.
Källa: Convenience Stores Report 2018 (Convenience Stores Sweden och HUI Research)

Market kan i dag berätta att den så kallade conveniencehandeln (trafikbutiker, on the go-aktörer och närlivsbutiker) fortsätter att vara en het destination för konsumenterna.

Nettoomsättningen är uppe i 26 miljarder kronor – och marknadsandelen utgör 8,4 procent.

– Vi tar kunder och inköp från den traditionella dagligvaruhandeln, säger Bengt Hedlund om den rapport som HUI har gjort på uppdrag åt Convenience Stores Sweden och som blir offentlig senare i veckan.

Branschens goda tillväxt beror framför allt på försäljningen av måltider och drycker.

Bengt Hedlund bedömer att trenden kommer att stärkas.
– Många har ont om tid och vill kunna handla snabbt och bekvämt.

Conveniencehandelns starkaste fästen är enligt kartläggningen storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

20 procent av butikerna finns i de tre kommunerna.

– Andelen är högre än vad vi trodde, säger Bengt Hedlund.

Butiker som tillhör någon av de 17 kedjorna svarar för så mycket som 22 miljarder kronor av den totala försäljningen på 26 miljarder kronor.

Kedjebutiker har en snittomsättning per butik på 9,1 miljoner kronor netto jämfört med 1,9 miljoner kronor i en fristående conveniencebutik.

– Butiksvarumärket har en stor betydelse för attraktiviteten och försäljningen.

Rapporten visar att conveniencehandeln är en lågmarginalbransch jämfört med många andra delar av detaljhandeln.

Fristående branschbolag har en medianrörelsemarginal på 1,7 procent medan kedjeanslutna bolag ligger på 1,5 procent.

– Men det finns ingen koppling mellan storleken på försäljningen och rörelsemarginalen. Det finns små lönsamma bolag och olönsamma större bolag, konstaterar Bengt Hedlund.
 

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...