Här finns framtidstro: Sju av tio svenska franschisetagare tror på tillväxt

Sju av tio franchiseföretagare tror på ökad försäljning det närmaste året. De är också beredda att anställa fler.
Text: Daniel Norman
Annons:

I dag finns 35 000 franchisetagare i Sverige, för tio år sedan var antalet 18 000.

Omsättningen har också vuxit kraftigt, från 109 miljarder kronor 2018 till drygt 292 miljarder kronor i dag.

– Det är glädjande att frachise som företagsform fortsätter att växa, säger Johan Martinsson, vd för branschorganisationen Svensk Franchise.

En undersökning som HUI Research gjort åt organisationen visar att framtidstron bland företagarna är stor.

Sju av tio tror att omsättningen i deras egna företag kommer att öka det närmaste året och sex av tio tror på tillväxt för franchiseföretag i allmänhet.

– Mer än hälften av franchiseföretagarna tror dessutom att antalet anställda ökar i det egna företaget under den kommande tolvmånadersperioden, säger Johan Martinsson.

Samma ämne:
Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...