Foto: Shutterstock

Här är den tydliga trenden för bokförsäljningen: Digitalt rusar – men papper rasar

Den totala bokförsäljningen ökade med drygt sex procent under det första halvåret. Men bakom siffran ligger två helt olika trender. ”Allt större andel av försäljningen sker digitalt”, säger rapportförfattaren Erik Wikberg.
Text: Kalle Östgren
Annons:

Om rapporten

  • Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom rapporten Bokförsäljningsstatistiken.
  • Rapporten uppskattas omfatta cirka två tredjedelar av all allmänlitteratur som säljs via återförsäljare i Sverige.
  • Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo. 

Den totala försäljningen i den svenska bokbranschen ökade med 6,2 procent i kronor räknat under det första halvåret 2018 jämfört med samma period förra året.

Förklaringen till uppgången: En starkt ökande försäljning i digitala abonnemangstjänster (Book Beat, Nextory och Storytel) och i internetbokhandeln.

Försäljningen i den fysiska bokhandeln och dagligvaruhandeln minskade.

Siffrorna (i kronor räknat) från rapporten Bokförsäljningsstatistiken visar tydligt hur utvecklingen i de olika säljkanalerna skiljer sig åt: 

  •  De digitala abonnemangstjänsterna ökade med 36,9 procent. 
  • Internetbokhandeln (hopslagen med bokklubbar), ökade med 7,5 procent 
  • Den fysiska bokhandeln minskade med 5,2 procent 
  • Dagligvaruhandeln minskade med 5,8 procent.

 Räknat i antal exemplar ökade den totala bokförsäljningen med 15,1 procent. Läsning och lyssnande i digitala abonnemangstjänster står för nästan hela denna ökning.

– Allt större andel av bokförsäljningen sker digitalt. Nu säljs nästan fyra av tio böcker i Sverige via digitala abonnemang. Att abonnemangen dessutom används allt flitigare är intressant eftersom de säljs till en fast månadskostnad, säger rapportförfattaren Erik Wikberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Annons:

Analyser

Loading...