Här är dagligvarutopparnas lönelyft: ”Beror på hur det går finansiellt för bolaget”

Ica Gruppen hade en starkare tillväxt än Axfood förra året. Men i lönekuvertet kunde Klas Balkow räkna hem en större inkomstökning än Per Strömberg.
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

Ica Gruppens nettoomsättning steg med 5,4 procent till 115,4 miljarder kronor förra året.

Axfood ökade samma period med 4,6 procent till 48,1 miljarder kronor.

Klas Balkow tillträdde som vd för Axfood i mars 2017 och utifrån de officiella siffrorna i årsredovisningen är det svårt att räkna fram löneökningen. Enligt företagets beräkningar ska han ha fått ett lönelyft på totalt 4,8 procent eller 477 000 kronor.

Grundlönen var 7,1 miljoner kronor (+3,5 procent) och den rörliga ersättningen 3,4 miljoner kronor (+7,9 procent).

Summan av alla ersättningar till Klas Balkow, inklusive förmåner, pensionsavsättningar och incitamentsprogram, uppgick till 15,1 miljoner kronor.

Axfoods presschef Claes Salomonsson betonar att utfallet av incitamentsprogrammet är preliminärt och fastställs först 2020. Beloppet kan bli allt från noll kronor och uppåt.

– Det beror hur det går finansiellt för bolaget och hur aktiekursen utvecklas, säger Claes Salomonsson.

Axoods styrelseordförande Mia Brunell Livfors lämnar en mejlkommentar till Klas Balkows löneutveckling:

– Klas Balkows lön består av en fast lön, och därtill maximalt 60 procent i årlig rörlig ersättning baserat på tydliga mål, samt att han deltar i långsiktiga aktiesparprogram som årsstämman i Axfood fattar beslut om. De långsiktiga programmen har också tydliga mål, vilka redovisas på årsstämman. Under 2017 arbetade Klas endast delar av året, då han började i mars och därför är inte ersättningarna för 2017 och 2018 helt jämförbara. Reserver för det långsiktiga programmet kostnadsförs varje år, även om programmet inte slutförs och eventuella intjänade aktier fastställs förrän efter tre år. Målen för den årliga rörliga ersättningen var till stor del uppfyllda under 2018, som en följd av ett framgångsrikt år för Axfood.

Klas Balkow överträffade den genomsnittliga löneökningen i Sverige som var 2,6 procent 2018.

Det gjorde däremot inte Ica Gruppens vd Per Strömberg, som fick nöja sig med en löneförhöjning på 1,7 procent, eller 286 000 kronor.

Per Strömbergs grundlön var enligt årsredovisningen 9,3 miljoner kronor och den rörliga ersättningen 7,7 miljoner kronor. Den totala lönekostnaden, inklusive förmåner och pensionsavsättningar, uppgick till 20,5 miljoner kronor.

Market har sökt Ica Gruppens styrelseordförande Claes-Göran Sylvén.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...