Här är Åhléns kraftiga tillväxt online – samtidigt ökar förlusterna

Axel Johnson ökade omsättningen med sju procent förra året. Dotterbolagen Åhléns och Kicks bidrog till tillväxten, även om bägge visade upp resultatförsämringar.
Text: Daniel Norman
Annons:

Axel Johnson omsatte 82,3 miljarder kronor 2018, en tillväxt med sju procent från året innan.

Det visar koncernens bokslut.

– Det är med stolthet jag konstaterar att Axel Johnson återigen rapporterar god tillväxt och ett mycket bra resultat. Vår finansiella styrka möjliggör fortsatta investeringar i nya och befintliga verksamheter och vi ser med tillförsikt fram emot 2019, säger vd och koncernchef Mia Brunell Livfors.

Resultatet landade på 3,021 miljarder kronor.

Dotterbolaget Åhléns omsättning växte från 4,792 miljarder kronor 2017 till 4,809 miljarder kronor i fjol.

E-handelsförsäljningen steg med 94 procent.

”Detaljhandeln är inne i en tuff omställning och Åhléns uppvisar negativt resultat även i år”, skriver Axel Johnson i pressmeddelandet.

Faktum är att förlusten ökar, från 70 miljoner kronor i 2017 till 131 miljoner i fjol.

Under året har kedjan renoverat sina cityvaruhus i Stockholm och Göteborg samt öppnat tre Åhléns Outlet.

Kicks omsatte 3,198 miljarder kronor (3,080 miljarder kronor). Däremot försämras resultatet, från 80 miljoner 2017 till 15 miljoner kronor 2018.

”Under året har Kicks lanserat ett nytt affärssystem samt öppnat en flagshipbutik i Stockholm, skriver Axel Johnson.

Kedjan fick dessutom en ny vd i Freddy Sobin.

Koncernbolagen Axfood och Dustin stärker, som tidigare rapporterats, sina positioner med ökad omsättning och förbättrat resultat.

Åhléns och Kicks egna bokslut för 2018 kommer senare i år.

Fotnot: Med resultat menar Axel Johnson resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklat verksamhet.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...