Handeln ska bidra till tryggare närmiljöer – Reinfeldt leder projekt

Trygga och attraktiva miljöer bidrar till minskad brottslighet. Nu skapas en organisation som ska underlätta för etableringar sådana i Sverige. Svensk Handel är en av aktörerna bakom projektet och arbetet leds av tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt.
Annons:
Text: Daniel Norman
Annons:

– Nu inrättar vi Centrum för AMP för att få igång detta arbete i Sverige. Där en AMP etableras är vår övertygelse att brottsligheten kommer att minska och människors säkerhet och trygghet öka, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande för organisationen.

I New York har ett långsiktigt arbete för att etablera trygga och attraktiva platser bidragit till att brottsligheten minskat.

Trygghetskommissionen har tagit fram en modell för hur ett sådant arbete skulle kunna fungera i Sverige, Affärs- och medbrogarplatsmodellen (AMP).

Utgångspunkten är att de olika aktörerna som finns i ett område gemensamt tar ansvar för att minska brottsligheten och skapa en trygg närmiljö.

Centrum för AMP ska samla den forskning och kunskap som finns och utveckla metoder anpassade för svenska förhållanden. Det ska också fungera som stöd för lokala initiativ.

Försäkringsbranschen, handeln (genom Svensk Handel) och fastighetsbranschen står bakom projektet och finansieringen för det.

Samma ämne:
Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...