Gina Tricot växte under 2016: ”Har anpassat kostnadsmassan”

Trots en tuff start på året lyckades Gina Tricots ägare Nordic Fashion Group öka omsättningen med nästan fyra procent under 2016. ”Resultatet utvecklades i positiv riktning under resterande del av året”, skriver ordföranden.
Text: Daniel Norman

Nordic Fashion Group, som äger Gina Tricot, omsatte 2016 strax över två miljarder kronor, en ökning med 3,76 procent från året innan. 

”Inledningen på 2016 var under förväntan, där koncernen tappade både omsättning och bruttovinst”, skriver styrelsen genom ordförande Paul Frankenius i årsredovisningen som nu är tillgänglig. 

Under senvåren vidtog bolaget flera åtgärder för att effektivisera inköpsplaneringen vilket gav utdelning. Det kombinerat med en intensifierad kostnadskontroll och att Gina Tricot lyckades bättre med sitt erbjudande under senare delen av året bidrog till att resultatet utvecklades i en mer positiv riktning. 

Rörelseresultatet blev -88,3 miljoner kronor vilket är en rejäl förbättring mot -156,3 miljoner året innan. 

Antalet butiker vid utgången av 2016 var 185. Fem butiker stängdes samtidigt som tre nya öppnades. 

”Under året har sex rörelseförvärv gjorts från tidigare franchisetagare”, skriver Paul Frankenius. 

Det rör sig om två butiker i Skövde, två i Eskilstuna, en i Gävle och en i Nyköping. 

Styrelseordföranden berättar att även 2017 startat utmanande. 

”Marknaden har varit svag och dominerats av kraftiga rabatterbjudanden. Trots detta har koncernen väsentligen förbättrat bruttomarginalen och därmed klarat en hygglig nivå på rörelseresultatet”, skriver han. 

I jaunari stängdes en butik i Upplands Väsby. 

Nu ser Gina Tricots ägare med tillförsikt på framtiden. 

”Kostnadsmassan har på ett genomgripande sätt analyserats och anpassats till bolagets framtida behov. Detta tillsammans med förbättrade prognoser och bättre balanserade inköp ska säkerställa att bolagets framtida förmåga att öka försäljning på ett lönsamt och effektivt sätt”, skriver Paul Frankenius. 

Det kombinerat med satsningen på att bli en tydligare omnikanalsaktör ska ge resultat. 

Dessutom är Gina Tricots nye vd Magnus Månsson på plats sedan i början av sommaren.   

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...