Foto: Kalle Östgren

Gårdsförsäljning – massor av trivsel och växande handelshub

Gårdförsäljning är inte bara en trivselfaktor, det är också en säljkanal som ökar. ”Jag säljer allt som gården producerar”, säger Ulf ”Den glada bonden” Andersson på Kärrbo Prästgård utanför Västerås.
Text: Kalle Östgren
Annons:

Under våren har den politiska diskussionen gjort att många förknippar gårdsförsäljning med vin och öl. Men det handlar mest om kött, grönsaker och lokalt hantverk – och allt fler upptäcker möjligheten att handla närproducerat och få en trevlig utflykt på köpet.

Ett exempel är Ulf Andersson som driver Kärrbo Prästgård utanför Västerås. För några år sedan ändrade han inriktning på sitt lantbruk och driver i dag gården mer anpassad till det naturliga kretsloppet. Ulf, som ibland syns under signaturen ”Den glada bonden”, har i dag bland annat hästar, kor och får och erbjuder kött och grönsaker.

– Jag säljer lamm- och nötkött tillsammans med grönsaker. Jordarna runt gården passar bäst för olika former av kål, så jag odlar och säljer vitkål, blomkål, broccoli, brysselkål och grönkål.

Försäljningen i gårdsbutiken fortsätter öka.

– Ja, det är en tydlig trend. Det finns ju ett tak för hur mycket ett jordbruk kan producera, vi säljer allt som gården ger och är nöjda med det, jag tar inte in produkter utifrån.

MARKNADSPLATS. Emmelie Moore (till vänster) och Anette Johansson jobbar för Kärrbo Bygdegårdsförening, ett arbete som både skapar försäljning för lokala entreprenörer och gemenskap i bygden.

Ökande gårdsförsäljning

  • I den växande grupp företagare inom måltidsturismen finns många lantbrukare.
  • Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, räknade med att närmare 5 500 av deras medlemsföretag 2016 bedrev någon form av turismverksamhet bland annat genom småskalig livsmedelsförädling, gårdsbutiker, kaféer och gårdsrestauranger.
  • Antalet LRF-medlemmar som bedriver turismverksamhet ökade 2009–2013 med 16 procent. ökningen skedde framför allt genom företag som serverar mat och dryck.

Källa: Den offentliga utredningen ”Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”.

Mer medvetna konsumenter ligger bakom det starkt ökande intresset, menar Ulf Andersson – som inte bara gör en insats för miljö, hembygd och matkvalitet, utan också för integrationen.

– Jag arrenderar en del av min mark till Najib Rezai, som tagit över en stor del av grönsaksodlingen på gården och säljer ekologiska varor dels i gårdsbutiken och dels till butiker och restauranger. Najib kom som ensamkommande flykting från Afghanistan för några år sedan och utsågs 2016 till Årets matentreprenör i Västmanland av Länsförsäkringar Bergslagen och LRF Konsult.

När Ulf Andersson tittar i backspegeln ser han hur medvetenheten om matkvalitet och suget efter närproducerade varor ökat.

– Det är en stor skillnad jämfört med för 30 år sedan. Folk har lärt sig förstå och uppskatta närodlat, giftfritt och miljövänlig matproduktion. Det här är ingen fluga, det kommer att fortsätta öka.

En faktor är också generationsväxlingen.

– Gårdsförsäljningen ökar över hela landet och det är de nya, yngre företagarna som vill odla nya saker och prova på nya idéer, säger Ulf Andersson.

Den ökande gårdsförsäljningen är också en trivselfaktor som betyder mycket för umgänge och sammanhållning på landsbygden. Till exempel blev Kärrbodagen 2018 åter igen en succé med stor tillströmning i försommarsolen.

– Det var kanonväder och kom jättemycket folk. Den här typen av dagar med gårdsförsäljning är jättepopulära bland barnfamiljer. Det är gratis och roligt för barnen att titta på djuren och fika tillsammans med föräldrarna.

ÖKAR. Allt mer matvaror och lokalt hantverk säljs via sammankomster på lokala gårdar, till exempel på Kärrbodagen utanför Västerås.

Det säger Emmelie Moore, sekreterare i Kärrbo Bygdegårdsförening, som arrangerar Kärrbodagen tillsammans med Ulf Andersson och Kärrbo Prästgård.

Bygdegårdsföreningen – med engagemanget i gårdsförsäljningen – är ett exempel på hur handel skapar kontakter.

– Jag och min familj flyttade hit från England för tre år sedan och det här engagemanget har varit både viktigt och roligt för oss, och för byn. Svenskar har lite ont om träffpunkter, i England finns ju pubarna, men föreningen och gårdsförsäljningen är ett trevligt sätt att knyta an till varandra, säger Emmelie Moore.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...