Fler cyklister i city – då ökar försäljningen: ”Vinsterna ska inte underskattas”

Ett större antal cyklister och gångtrafikanter i stadskärnorna ger inte bara renare luft – det gynnar även detaljhandeln. Det visar utvecklingen i flera europeiska städer.
Text: Lars Welin
Annons:

När gång- och cykeltrafik prioriteras ger det betydligt fler positiva effekter än bara renare luft. Allt enligt rapporten Urban Mobility on a Human Scale från konsultföretaget Sweco.

Fler cyklister och gångtrafikanter i städerna ger uppenbara fördelar som förbättrad luftkvalitet, samtidigt som det är yteffektiva och hälsosamma sätt att röra sig på. Men det finns även uppenbara ekonomiska fördelar. Bland annat kan det hindra butiksdöden i city-lägen.

– De ekonomiska vinsterna med ökad andel cyklister och gångtrafikanter ska inte underskattas. Det hänger ihop med att de rör sig mer naturligt i stadsmiljöer än bilister och i högre utsträckning bidrar ekonomiskt till kaféer, restauranger och butiker, säger Jeroen Quee, mobilitetsexpert på Sweco i Nederländerna.

De som går eller cyklar i stadskärnorna rör sig framför allt i en annan fart än de som kör bil vilket ökar möjligheten för bland annat spontan shopping.

Den brittiska transportmyndigheten har räknat ut att för varje pund som investeras i cykeltrafik får man tre pund tillbaka i samhällsekonomiska vinster. Genom olika åtgärder och incitament har cykeltrafiken i London ökat med 61 procent under en tioårsperiod.

– Att göra städerna mer gång- och cykelvänliga är något som stadsplanerare över hela Europa nu funderar på. Jag tror att vi kommer att se mycket hända inom området de närmaste åren, säger Jeroen Quee.

Samma ämne:
Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...