Foto: Kristin Lidell

Färska siffror: Här är tre viktiga faktorer som driver mat på nätet

Mat på nätet ökar – och det finns tre viktiga drivkrafter bakom trenden. Det visar undersökningen Matrapport 2018.
Text: Kalle Östgren
Annons:

Så görs Matrapporten

  • Undersökningen Matrapporten startades 2012 för att följa hur konsumenterna handlar, lagar, äter och dricker i Sverige. 
  • Resultatet bygger på svar från en oberoende webbpanel från Nepa med minst 1 000 svarande i ett riksrepresentativt urval i åldrarna 15-74 år.

Att handla mat online var en av de första kategorierna som provades under dotcom-eran vid millennieskiftet. Några av pionjärerna var Matomera och Netextra. Sett i backspegeln var detta för tidigt, vi var som konsumenter inte redo för detta då.

Det skriver matkommunikationsbyrån Food & Friends i summeringen av Matrapport 2018.
Matrapporten är en undersökning som genomförts för sjunde året i rad för att kartlägga svenskarnas matvanor och matbeteenden.

Nu ökar mat på nätet kraftigt. Även om undersökningens resultat visar att mer än sex av tio svenskar (64 procent) aldrig har handlat mat online, så handlar totalt sett 14 procent av svensk­arna online varannan vecka eller oftare.

Matrapport 2018 visar tre viktiga drivkrafter bakom matens ökning på nätet:

1. De yngre driver trenden.

Yngre konsumenter handlar oftare mat på nätet. Andelen som mathandlar online varannan vecka eller ofta­re:

  •  Var femte (20 procent) i åldersgruppen 15-24 år.
  •  Mer än var fjärde (26 procent) i åldersgruppen 25–34 ­år.

2. Mat på nätet är ett storstadsfenomen. 

Så här ser andelen invånare som handlar mat online ut i olika regioner:

  • Stockholm: 16 procent.
  • Göte­borg: 22 procent.
  • Malmö: 29 procent. 
  • I kommuner med färre invånare än 50 000: 13 procent.

3. Barnfamiljerna är storkunder online.

Det är stor skillnad mellan barnfamiljer och övriga familjer vad gäller mathandel på nätet:

  • 24 procent av barn­familjerna handlar mat online varannan vecka eller oftare. 
  • Motsvarande siffra för övriga familjer: 9 procent.

– Vi ser att det är framför allt är de yng­re målgrupperna som ändrar sina köpmönster, summerar Pontus Dahlström, projektledare hos Food & Friends.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...