Foto: Foto: Foto: Anders Wiklund/Scanpix

Experterna: "Svenskarna är inte reklamtrötta"

Konsumenterna vill ofta ha mer reklam och medieexperter varnar för en felaktiv schablonbild. ”Människor är inte alls trötta på reklam i sig, men kraven ökar”.
Annons:
Text: Kalle Östgren
Annons:

Så många undviker reklamen

Andelen i procent som undviker reklam i olika kanaler:

Mobilen, 89%
Tv, 80%
Radio, 78%
Internet, 77%
Direktreklam, 55%
Dagspress, 40%
Tidskrifter, 39%

Källa: Sifo/Orvesto 2013.

Experterna höjer varningsflagg: Schablonen att reklamtröttheten ökar rakt över är en missuppfattning.

Ibland vill konsumenterna tvärtom ha mer reklam, förutsatt att den är relevant och handlar om saker man är intresserad av – och att man slipper bli avbruten.

Frågan är viktig för handeln, kedjorna satsar miljarder på reklam.

Sifos stora, återkommande konsumentundersökning Orvesto visar att andelen svenskar som undviker reklam i tryckta medier i stort ligger runt 40 procent – och har minskat.

Andelen är betydligt högre – och ökar – i tv och på nätet.

Reklamundvikandet är allra högst i mobilen.

Andra undersökningar, till exempel konsultföretaget Icebreaks återkommande kartläggning ”De svenska konsumenternas reklamval” ger en nyanserad bild.

Här visar resultaten att svenskarna generellt sett blir mer kräsna som reklamkonsumenter, det som inte intresserar väljs allt snabbare bort.

En viktig faktor är också att konsumenterna själva vill välja när man tar del av reklamen och slippa uppleva att man avbryts av kommunikation man varken bett om eller är intresserad av.

Men när reklamen handlar om saker som intresserar vill konsumenterna ofta ha mer.

– Trenden mot ökad restriktivitet mot reklam är tydlig, men ska inte förväxlas med reklamtrötthet. Konsumenterna vill fortfarande ha reklam som är relevant för dem, men kommunikationstrycket ökar och konsumenterna mer selektiva, sa Maj Bonde-Teir på Icebreak tidigare till Market.

Christina Knight, creative director på reklambyrån Ingo, vill också sticka hål på bilden av den generella reklamtröttheten.

– Jag menar att människor inte alls är trötta på reklam i sig, men de har större förväntningar på reklamen än att bara bli upplysta om pris och produktfördelar.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...