Experten om JC:s nygamla ägare: ”Kan uppfattas som stötande – men tillåtet”

Iliya Meric drev JC i konkurs. Trots det kan han nu köpa tillbaka en del av verksamheten. ”Det kan uppfattas stötande, men är tillåtet enligt konkurslagen”, säger Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt.
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

Förvaltaren ska se till
borgenärernas intressen

  • Konkurslagen reglerar konkurser i Sverige och styr även konkursförvaltarens arbete. I 7 kap 8§ om förvaltning och tillsyn står: ”Det åligger förvaltaren att ta till vara borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt vidta alla de åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling av boet.
  • Första stycket hindrar inte att förvaltaren vid avvecklingen av boet beaktar vad som är ägnat att långsiktigt främja sysselsättningen, om det kan ske utan att borgenärernas rätt nämnvärt förringas.”

JC försattes i konkurs den 25 april i år. Skulderna uppgick till totalt 270 miljoner kronor.

Vd, styrelseordförande och delägare i bolaget var Iliya Meric.

Åtta veckor senare har han tecknat en ”principiell överenskommelse” med konkursförvaltaren Mats Emthén om att förvärva det som återstår av verksamheten – en butik med lager i Kungens Kurva i Huddinge samt varumärket JC.

Någon köpeskilling avslöjas inte, men enligt Mats Emthén kom Iliya Meric med det högsta budet.

Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt vid Karlstad universitet, är inte förvånad.

– Ofta är det tidigare styrelseledamöter eller delägare som visar intresse och lägger det högsta budet. Det kan uppfattas stötande att man är med och försätter ett bolag i konkurs och sedan köper tillbaka det för en billig penning, men det är tillåtet enligt konkurslagen, säger hon.

Några särskilda krav är svårt att ställa på köparen.

Konkursförvaltaren är bunden av konkurslagen som säger att hen ska se till borgenärernas bästa och verka för en snabb avveckling.

– Som konkursförvaltare har du inget val. Du bör ta det högsta budet för borgenärskollektivets bästa, säger Marie Karlsson Tuula.

Hon påpekar samtidigt att synen på konkurs skiljer sig mellan olika kulturer. I Sverige är det något negativt att gå i konkurs, men i USA, där Iliya Meric har varit verksam, ser man saken annorlunda.

– Där anses det inte fult att gå i konkurs. Det är bara business – misslyckas man så börjar man om, säger Marie Karlsson Tuula.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...