Foto: Foto: Björn Lindgren

Ett steg närmare ett gemensamt cityindex – 124 städer har identifierats

I höst lanseras ett cityindex för Sveriges stadskärnor. Nu är arbetet med att definiera vad som är en stad och vad som är en stadskärna klart.
Text: Daniel Norman
Annons:

– Att tydligt kunna definiera stad och stadskärna leder inte bara till rättvisande jämförelser städer emellan, det gör det också möjligt att följa denna försäljningskanal på samma sätt som vi följer till exempel köpcentrum och e-handel, säger HUI Research konsult Tobias Rönnberg.

Hösten 2016 inledde HUI Research tillsammans med fastighetsägaren Agora ett arbete med att ta fram ett objektivt verktyg för att kunna mäta kommersiella verksamheter i stadskärnan.

Att skapa möjligheter för jämförbarhet mellan olika stadskärnor har varit centralt. Definitionen har baserats på befolkningsdensitet och förekomsten av kommersiella verksamheter som detaljhandel, restauranger och hotell.

124 städer har identifierats i ett inledande skede indelade i fyra olika kategorier. 

– Cityindex kommer vid lanseringen i september att förse marknaden med välbehövlig information och utgöra ett viktigt beslutsunderlag för utveckling av Sveriges stadskärnor, säger Wilner Anderson, vd för Agora.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...