En halv miljard i förluster – det är notan för MQ hittills under räkenskapsåret

Det är fortsatt tufft för MQ. Under det senaste kvartalet sjönk försäljningen i jämförbara butiker med nästan åtta procent. Förlusten växer.
Text: Daniel Norman
Annons:

MQ-koncernen omsatte 380 miljoner kronor under andra kvartalet på det brutna räkenskapsåret (mars–maj), en minskning med 8,2 procent jämfört med samma period i fjol.

Försäljningen i jämförbara enheter sjönk med 7,7 procent.

– Det har varit en svag försäljning under kvartalet där det fortsatt varit hög aktivitet på marknaden, säger vd Ingvar Larsson i en kommentar.

– För vår del är det somriga kategorier i sortimentet som haft en särdeles svag utveckling och då dessa kategorier står för en stor andel av försäljningen i perioden påverkar det naturligt hela vårt resultat, fortsätter han.

MQ-kedjan omsatte 319 miljoner kronor, en minskning med 7,2 procent jämfört med i fjol. Den jämförbara försäljningen sjönk mer än så, med 7,5 procent.

Även Joy tappade rejält. Kedjan omsatte 61 miljoner kronor, en minskning med 12,7 procent (8,8 procent i jämförbara enheter).

Koncernen redovisar en rörelseförlust på fyra miljoner kronor för kvartalet, vilket ska jämföras med ett rörelseresultat på 28 miljoner kronor i fjol.

Under de tre första kvartalen på det brutna räkenskapsåret har MQ samlat på sig en förlust på en halv miljard kronor (520 miljoner kronor). För samma period förra året redovisade ett resultat på 59 miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkas av nedskrivningar av immateriella tillgångar på 500 miljoner kronor vilket gjordes under andra kvartalet.

– Våra initiativ inom ramen för vårt strukturella åtgärdsprogram löper på med full kraft, säger Ingvar Larsson.

Personalneddragningar, butiksstängningar och omförhandlingar av avtal är några åtgärder som vidtagits. Två butiker, en MQ och en Joy har gjort om till outlets.

Joys organisation har integrerats i MQ:s.

– Vi driver det strukturella åtgärdsprogrammet med hög intensitet, allt för att realisera ytterligare kostnadsreduceringar och stärka vår lönsamhet framåt, säger Ingvar Larsson.

Flera åtgärder har vidtagits för att öka försäljningen för MQ, bland annat lanserades en ny e-handelsplattform i slutet av kvartalet.

– Från första lanseringsdagen har vår nya e-handel visat påtaglig förbättring inom flertalet områden såsom konvertering och ökade snittköp, säger Ingvar Larsson.

Sättet som varorna presenteras i butik har också förändrats och en ny mediestrategi har antagits.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...