Elgigantens resultatraket – ökar vinsten med 50 procent: ”Uppseendeväckande rekord”

Elgiganten summerar ett rekordår. Verksamhetsåret 2017/2018 gav en försäljningstillväxt på tio procent – och en vinst som ökat till 200 miljoner kronor. ”Ett fantastiskt resultat”, säger vd Niclas Eriksson till Market.
Text: Kalle Östgren
Annons:

Elgiganten summerar ett råstarkt resultat för det senaste verksamhetsåret:

  • Omsättningen ökade med drygt 10 procent, till 11,9 miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet förbättrades med 50 procent, till 200 miljoner kronor.

Vd Niclas Eriksson är mycket nöjd med utfallet.

– Det är ett uppseendeväckande rekord, ett fantastiskt resultat med hög tillväxt trots att vi har starka siffror för föregående år att jämföra med. Vi har levererat över förväntan på alla områden. Samtidigt har vi förberett oss för framtiden och kommer att trycka på gasen på flera områden, säger Niclas Eriksson när Market träffar honom i kedjans butik på Kungsgatan i centrala Stockholm.

Elgiganten visar en försäljningstillväxt på 10,4 procent under året – att jämföra med branschen som helhet, som enligt detaljhandelsindex (DHI) backade med 0,8 procent under året. Om Elgiganten räknas bort landar branschens säljtapp på 5,4 procent.

– Vi har ökat vår marknadsandel med ungefär tre procent och Elgiganten svarar nu för i snitt 31 procent av branschens hela försäljning, säger Niclas Eriksson. 

En viktig förklaring till resultatutvecklingen är, menar han, den starka tillväxten online och satsningen på omnikanal.

– Vi har jobbat mycket med enkelheten och satsat på att göra hemsidan snabbare och tydligare, säger Niclas Eriksson och fortsätter:

– Elgigantens e-handel ökade med 32 procent under verksamhetsåret, men utan att kannibalisera på övrig försäljning, vi växer i samtliga kanaler. Försäljningen ökade under året med åtta procent i egenägda butiker, med 13 procent i franchisedrivna och med 17 procent i Elgiganten Phonehouse-butikerna.

En faktor som också driver den digitala tillväxten är, menar Niclas Eriksson, ökningen för click and collect som leveransmodell.

– Varannat köp som sker online hämtas ut i någon av butikerna.

Vilka delar av verksamheten har visat starkast tillväxt under året?
– Försäljningen till företagskunder och av kök ökade starkt. Men den allra starkaste tillväxten skedde inom segmentet gaming, med en försäljningsökning på 38 procent.

Elgiganten summerade också en starkare julhandel än väntat och slog nytt säljrekord under Black Friday.

Niclas Eriksson menar att det inte är några stora, strukturella förändringar eller extraordinära grepp eller händelser som ligger bakom kedjans starka utveckling under året.

– Det är inte så detaljhandel fungerar längre. Det som ligger bakom vår tillväxt är förfinad teknik, ett ständigt småskruvande och testande med förbättringar och justeringar över hela linjen.

Under året har Elgiganten genomfört en kraftig breddning av sortimentet, från 7 000 till 20 000 artiklar.

– Det har möjliggjorts av det nya helautomatiserade höglagret i Jönköping. 

Kedjan har också genomfört en stor satsning på det fysiska butiksnätet.

– Alla varuhus har fräschats upp och byggts om.

Hur har kostnaderna påverkats av alla investeringar?
– Vi har faktiskt sänkt nyckeltalen för kostnaderna genom en ordentlig kostnadseffektivisering under året. Det har bland annat skett inom marknadsföringen, med mer digital, riktad kommunikation och mindre andel traditionell massmarknadsföring.

Vad missnöjd med under året?
– Det finns givetvis saker vi kunde gjort bättre. Vi behöver bli ännu effektivare i våra fysiska varuhus och ge bättre stöd och underlag för våra medarbetare där. Vi har också förbättrat våra interna utbildningar, med det har tagit längre tid än vi räknat med, säger Niclas Eriksson.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...