Elgigantens jättelager löser logistiken för butik och e-handel: ”Kostnadseffektivt”

Leveranskapaciteten mer än fördubblades när Elgiganten tog sitt nya utbyggda och automateriserade distributionscenter i bruk. Det innebär högre service för både butiker och e-handelskunder och resulterade i ett pris som Årets logistiksatsning.
Annons:
Text: Thomas Karlsson
Annons:

Årets logistiksatsning 2017

 

Vinnare: Elgiganten

Juryns motivering: Över tiden har Elgiganten utvecklat sitt logistikcentrum i Torsvik till ett nav för hela Norden. Den senaste satsningen gör företaget redo för nästa steg – tillväxt i butiker och e-handel.

Finalist: Varner gruppen

Juryns motivering: Invigningen och idrifttagandet av Varner Gruppens nya lager blev kulmen på ett omfattande logistikprojekt som pågått i fem år och gör logistiken till en spjutspets för företagets fortsatta expansion.

Finalist: Rusta

Juryns motivering: Rusta har samlat all logistik i en ny distributionscentral strax utanför Norr­köping. Rationell och effektiv logistik borgar för att kedjan kan fortsätta att hålla låga priser i sina butiker.

Läs mer om Årets logistiksatsning här

Investeringen på 500 miljoner kronor är en av de största som har gjorts på ett lager i Sverige. Men det förebyggdes av grundliga analyser, redan 2011 startades planeringen för det nya distributionscenter som togs i bruk 2016 och som var nödvändigt för Elgigantens fortsatta expansion i Norden.

– Vår anläggning i Torsvik utanför Jönköping togs i drift redan 1997 och har byggts ut 2000 och 2007 men blev ändå för litet med tanke på vår stora tillväxt, berättar Daniel Lundby, platschef på Elgigantens logistikcentrum.

Norska Elkjøp öppnade den första Elgiganten-butiken i Sverige 1994 och sedan dess har verksamheten vuxit, både i Norge och Sverige och i de övriga länderna Danmark, Finland, Island, Grönland och Färöarna.

– Det handlar både om fler butiker och ökad butiksförsäljning, vi servar i dag runt 400 butiker.  Men framför allt handlar det om den ökande e-handeln, säger Daniel Lundby och berättar att e-handelns ökningar är större än de fysiska butikernas.

Den största delen av e-handeln går via Torsvik.

– Det innebär att vi är både lager och ”butik”, säger han och tillägger att e-handeln i dag svarar för ca 15 procent av hanteringen i anläggningen men han räknar med att den kommer att öka till 30 procent.

Även ett ökat sortiment innebar ett större tryck på lagerverksamheten.

– Att låta leverantörer ta hand om en del av lagerhållningen är inget optimalt alternativ, när det kommer till varor med stor omsättning. Det blir mer kostnadseffektivt att sköta det själv, säger Daniel Lundby.
 

Leveranskapaciteten mer än fördubblades när Elgigantens distributionscenter i Torsvik utanför Jönköping togs i bruk 2016.

Beslutet att göra den stora investeringen i ett utbyggt jättelager togs framför allt för att klara företagets stora försäljningsökningar, både i dag och i framtiden. Därför valde man också att automatisera verksamheten till stor del. Daniel Lundby förklara det enkelt som att i stället för att en terminalarbetare kör runt och hämtar gods så står en operatör stilla och får godset hämtat till sig.

– Vi ökar effektiviteten och blir mer personaleffektiva, vilket gör oss ytterligare konkurrenskraftiga. Dessutom får vi bättre arbetsmiljö och ergonomi på arbetsplatsen.

Elgiganten har valt att integrera e-handeln i samma lösning som butiksleveranserna. Det har krävt mycket intelligens av systemet men skapar en betydligt större flexibilitet.

– Det är ett led i omnikanaltanken som innebär att vi kan erbjuda våra kunderna ett större sortiment med bättre kvalitet och kortare ledtid än om vi hade valt att separerara hanteringen, säger Daniel Lundby.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...