Efter skattehöjningen – bransch-vd:n till attack mot regeringen: ”Symbolpolitik”

I morgon presenterar regeringen sin vårändringsbudget. Där föreslås en höjning av kemikalieskatten med 30 procent. ”Gagnar varken miljön eller handeln”, säger Elektronikbranschens vd Klas Elm.
Text: Daniel Norman
Annons:

Redan under förra mandatperioden införde regeringen en kemikalieskatt på hemelektronikprodukter.

Detta för att minska tillförseln av farliga ämnen i hemmen.

Nu höjs den med 30 procent, något som får Elektronikbranschens vd att se rött.

– Regeringen ägnar sig åt skadlig symbolpolitik som varken gagnar miljö eller handeln. Det finns inga som helst forskningsresultat som pekar på att flamskyddsmedel påverkar konsumenterna och inget tyder på några miljöstyrande effekter sedan skatten infördes, säger Klas Elm.

Däremot leder den till färre jobb i Sverige i och med att höjda priser leder till att konsumenterna handlar hemelektronik från utlandet i stället.

– En granskning av HUI Reserach visar att skatten på nuvarande nivå beräknas minska omsättningen i elektronikbranschen med 4 430 miljoner kronor relativt vad som annars vore fallet samt bidragit till en minskning av antalet arbetstillfällen med mellan 600 och 1 500. Med regeringens höjning kommer antalet jobb att minska med ett antal hundra till och omsättningen att sjunka med ytterligare 1 600miljoner, säger Klas Elm.

Han menar att regeringen borde ha utvärderat skattens effekter ordentligt innan en höjning. 

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...