Efter nytt resultattapp – Kappahl stänger butiker och sparkar personal

Kappahl ökade försäljningen med 6,3 procent under senaste kvartalet. Däremot försämrades det redan låga resultatet. Nu sjösätts ett åtgärdsprogram vilket innebär att fler butiker stängs och personal sägs upp.
Text: Daniel Norman
Annons:

Kappahl omsatte 1,185 miljarder kronor under det andra kvartalet på det brutna räkenskapsåret, december–februari. En förbättring med 70 miljoner kronor jämfört med samma period i fjol.

– Kvartalets försäljning har präglats av ett mer välbalanserat erbjudande där både julförsäljningen och den efterföljande rean hade en bra sammansättning, säger Peter Andersson, som också är tillförordnad vd, i en kommentar.

Mätt i procent ökade försäljningen med 6,3 procent, i jämförbara enheter var tillväxten 2,9 procent.

– Fullprisförsäljningen i säsongsstarten var tillfredsställande, mycket tack vare välfyllda butiker och ett bredare utbud.

Online ökade försäljningen med 14 procent där mer än hälften av beställningarna hämtades i butik.

Rörelseresultatet försämrades däremot med tre miljoner kronor från samma kvartal för ett år sedan till två miljoner kronor, vilket Peter Andersson förklarar med en sämre bruttomarginal (57,5 procent) till följd av kostsamma kampanjer och ökade inköpspriser.

Under räkenskapsårets två första kvartal har rörelseresultatet försämrats med 40 miljoner kronor.

Nu vidtar Kappahl åtgärder.

– Ett program som ska förstärka resultatet med mer än 100 miljoner kronor har initierats. I huvudsak medför programmet att vi fortsätter åtgärda strukturella utmaningar för att öka effektivitet och produktivitet, säger Peter Andersson.

Konkret innebär det att arbetet med att stänga olönsamma butiker intensifieras. Kommande år ska ett 20 tal rationaliseras bort.

Den administrativa organisationen bantas med cirka 50 tjänster under året, majoriteten vid huvudkontoret och distributionscentralen i Mölndal.

– Vi fortsätter arbetet med att genomlysa kostnader, vi förbättrar vårt varuflöde och effektiviserar marknadsbearbetningen, säger Peter Andersson.

Under våren slås butiks- och e-handelslager samman vilket kommer innebära en ökad effektivisering, konstaterar han.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...