Foto: Foto: Andreas Fransholm

Efter köpet av Dea Axelssons – rejält lyft för Lund Fashion: ”Övertaget har fungerat bra”

Lund Fashion lyfte omsättningen rejält förra året, tack vare förvärvet av Dea Axelssons. ”Men försäljningen steg även i jämförbara butiker för Flash”, enligt vd Fredrik Johansson.
Text: Andreas Dyrberg Skog
Annons:

Lund Fashion i siffror

Nettoomsättning: 377,1(307,5)
Rörelseresultat: 22,1 (26,4)
Nettoresultat: 4,9 (–2,6)

Alla siffror i miljoner kronor avseende det brutna räkenskapsåret juli 2016-juni 2017. Föregående års resultat inom parantes. 

De senaste åren har Lund Fashion, med kedjorna Flash och Dea Axelssons, haft en negativ försäljningstrend. 2013 omsatte butikerna 321 miljoner kronor. 2016 hade omsättningen fallit till 308 miljoner.

Men räkenskapsåret 2016/17 steg försäljningen till 377 miljoner kronor. Huvudförklaringen är köpet av 25 Dea Axelssons-butiker. Men även befintliga butiker hade en positiv utveckling, säger Fredrik Johansson.

– Utvecklingen för Flash har varit god, försäljningen i jämförbara enheter har ökat. Utvecklingen har varit bättre än branschen generellt, enligt Stilindex.

Lund Fashion tog över Dea Axelssons butiker i början av 2017, efter att kedjan begärts i konkurs, och bolaget bytte i samband med det namn från Flash AB till Lund Fashion.

– Vi ser med tillförsikt på framtiden även för denna kedja. Vårt övertag av Dea Axelssons butiker har fungerat bra. Vi fortsätter driva, och utveckla detta koncept framöver, säger Fredrik Johansson.

Förutom förvärvet av Dea Axelssons-butikerna så hände ganska lite med Lund Fashions butiksbestånd under året. Ingen ny Flash-butik öppnade. Däremot stängde en, vilket innebar att kedjan lämnade den finska marknaden.

– Flash verksamhet i Finland har varit relativt liten. Under året som gick valde vi att lämna den finska marknaden, och istället lägga dessa resurser på annat, säger Fredrik Johansson.

Sedan räkenskapsåret avslutades, den 31 juni 2017, har två nya Flash-butiker öppnat. Lund Fashion har i dag 104 butiker: 76 Flash-butiker i Sverige och tre i Danmark, samt 25 Dea Axelssons.

– Efter räkenskapsårets utgång har bolagets försäljning utvecklats väl, både i jämförbara butiker och på total nivå, avslutar Fredrik Johansson.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...