Foto: Foto: Susan Berzelius

Efter att antalet rån fyrdubblats – krafttag mot brottsligheten i Järfälla

De senaste åren har rånen fyrdubblats i Järfälla. Nu går företagarna samman med polisen och kommunen för att få grepp om brotten. ”Tillsammans kan vi minska sannolikheten för brott, säger kommunens säkerhetsstrateg Alexander Lejonrike.
Text: Pontus Nyman
Annons:

Antal rån i Järfälla kommun

2013: 5
2014: 9
2015: 19
2016: 27
2017: 22 (fram till 24/11)

Nyligen hölls ett möte mellan företagare, kommunen och polisen i Järfälla. Ett 15-tal företagare deltog, där diskussionerna handlade om deras erfarenheter kring rån, och hur de tillsammans med polis och kommun kan minska brottsrisken.

– Framåt ska vi stärka samverkan mellan exempelvis kommun, polis, näringsliv och civilsamhälle. Syftet med samverkan är att tillsammans skapa ett mervärde – att åstadkomma något mer än en part ensam kan åstadkomma, konstaterar Alexander Lejonrike.

2013 drabbades Järfälla av fem rån på ett år. I år är siffran redan mer än fyrdubblad.

– Många företagare är irriterade eftersom de tycker att det polisen har lämnat dem. 80 procent av våra medlemmar anser att polisens arbete inte leder någon vart och 42 procent väljer att inte anmäla brotten, säger Philip Thunborg, analytiker och ansvarig för brottsfrågor hos branschorganisationen Företagarna.

Enligt honom räcker det inte med utökad kameraövervakning, utan det viktigaste är aktiva polisiära grepp här och nu.

– Först och främst handlar det just om de fysiska aktionerna. De måste oftare och snabbare vara på plats helt enkelt, konstaterar han.

Den andra delen är ett bättre förebyggande arbete där polisen, skolan och representanter för näringslivet hjälps åt att hantera frågorna. Företagarna känner sig i dagsläget ofta utelämnade ur den ekvationen.

–  Politiken kan inte bara kasta pengar på polisen och tro att det ska lösa alla problemen. De måste involvera näringslivet i större grad.

Att greppa saken rätt, är enligt honom, att med polisiära insatser se till att plocka bort den kriminella toppen och sedan fånga upp ungdomar som är på väg in i en brottsbana. Innan det är för sent.

– Man måste förstå att kriminalitet handlar om sociala klyftor, där många känner en hopplöshet för att de inte har något jobb att gå till. Fyra av fem jobb skapas i de små företagen – och därför gäller det att skapa förutsättningar för småföretagen att anställa dessa ungdomar.

Samma ämne:
Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...