Foto: Shutterstock

E-handelns plötsliga bakslag – svag tillväxt i oktober: ”In- och utträden”

Matbutikerna hade hög tillväxt i oktober. Däremot var siffrorna svaga för e-handeln. ”Det sker in- och utträden”, säger Daniel Liljeberg på Svensk Dagligvaruhandel.
Annons:
Text: Thomas Ohlén
Annons:

Svensk Dagligvaruhandels och HUI:s index visar att försäljningen ökade med 4,2 procent i oktober jämfört med motsvarande månad förra året.

Kalendereffekten beräknas till 0,5 procent.

– Fjärde kvartalet inleddes starkt, säger branschorganisationens näringspolitiskt ansvarige Daniel Liljeberg.

Så här fördelades tillväxten i de olika kanalerna:

  • Fysiska butiker: 4,0 procent
  • Online: 12,5 procent

– E-handeln med mat befinner sig fortfarande i sin linda och står än så länge för en mindre del av den totala dagligvaruhandeln. Marknaden håller på att sätta sig och det sker en del in- och utträden vilket gör att fluktuationer förekommer.

Senaste tolv månaderna har dagligvaruhandeln vuxit med 2,9 procent men samtidigt har befolkningen vuxit med cirka en procent och inflationen på livsmedel och alkoholfria drycker varit 2,7 procent.

– Dagligvaruhandelns försäljning växer alltså något långsammare än vad befolkningen och prisutvecklingen pekar mot, vilket talar för förändrade beteendemönster hos hushållen.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...