Foto: Foto: Shutterstock

Dyrare kläder och skor i september pressade upp konsumentpriserna

Priserna på kläder steg med fem procent under september. Även skor blev dyrare. Men bland annat billigare livsmedel gjorde att inflationstakten låg kvar på samma nivå som månaden före.
Text: Lars Welin
Annons:

Efter prisfall i juni och juli har klädpriserna ökat i både augusti och september, med 6,8 respektive 5,0 procent. Det visar senaste månadssiffrorna för Konsumentprisindex (KPI) från SCB.

Samma mönster finns för skorna som blivit dyrare under de två senaste månaderna efter prisfall i maj, juni och juli. Under september ökade skopriserna med 4,1 procent.

Under september ökade konsumentpriserna marginellt (0,1 procent). Prisökningarna på kläder bidrog till uppgången, liksom högre priser på restaurangbesök. Uppgången motverkades av lägre priser på livsmedel (-0,4 procent), inventarier och hushållsvaror (-0,6 procent).

Inflationstakten, mätt som utvecklingen under de senaste tolv månaderna, ligger kvar på 2,1 procent. Det är samma inflationstakt som i augusti i år.

Under de senaste tolv månaderna har bland annat högre boendekostnader, transporter och livsmedel drivit på prisökningarna. Under perioden har dock priserna på kläder och skor sjunkit med drygt en procent och inventarier och hushållsvaror med en halv procent.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...