DO avbryter tillsynen av H&M – har inte funnit några bevis för diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har inte funnit några bevis för att H&M gjort någon överträdelse mot diskrimineringsförbudet. Nu avslutas tillsynen av bolaget.
Annons:
Text: Daniel Norman
Annons:

Efter medieuppgifter som gjorde gällande att H&M särbehandlat personer med annan etiskt tillhörighet än svensk och missgynnat dem vid till exempel returer i butik inledde DO en tillsyn av den svenska modejätten. 

Efter att ha tagit del av medieuppgifterna, samt av H&M:s egen syn på situationen, väljer ombudsmannen nu att avsluta den. 

DO konstaterar att uppgifternas anonyma karaktär försvårat möjligheterna att titta närmare på fallet. Det handlar framför allt som de situationstester som genomförts i butik där DO inte anser att det tydligt framgår om dessa utgör jämförbara situationer. 

”För att ett beteende i en situation ska utgöra direkt diskriminering krävs att en person missgynnas genom att hen behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och att missgynnandet har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna, exempelvis etnisk tillhörighet”, skriver DO. 

Uppgifterna om att butikspersonal ska ha följt efter eller uppmanats följa kunder i butik tillbakavisas bestämt av H&M. I det fallet står ord mot ord, konstaterar DO. 

”DO:s utredning ger därför inte stöd för att H&M har överträtt diskrimineringsförbudet som har samband med etnisk tillhörighet”, skriver ombudsmannen. 

Samma ämne:
Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...