Den digitala omställningen kräver resurser – resultatras för Odd Molly

Trots en ökad omsättning, Odd Molly gjorde ett rejält resultattapp under 2017. Bolaget redovisar en rörelseförlust på 4,5 miljoner kronor. ”Förändrade köpmönster kräver löpande kostnadsanpassning”, säger avgående vd Anna Attemark.
Annons:
Text: Daniel Norman
Annons:

Odd Molly omsatte 432,1 miljoner kronor under 2017, en ökning med två procent jämfört med året innan. 

Under fjärde kvaratlet ökade försäljningen med fyra procent. 

– Odd Molly visa tillväxt både för helåret och kvartalet, vilket i jämförelse med branschen är relativt starkt. Även om vi nådde all-time-high avseende försäljning kan vi dock konstatera att 2017 blev svagare än vi önskat. Den höga tillväxttakten i våra digitala kanaler är långsiktigt mycket positiv men den kraftiga avmattningen i den traditionella handeln ger utmaningar i det kortare perspektivet som måste hanteras, säger Anna Attemark. 

Under året kom 40 procent av försäljningen från e-handeln, en ökning med cirka fem procent från året innan. 

Samtidigt kostar den digitala omställningen konstaterar Odd Molly i sitt bokslut. Kostnader för distribution och returhantering liksom investeringar i en bättre köpupplevelse online tynger resultatet. Det kombinerat med kostnader för drift av fler butiker. 

Bolaget gör en rörelseförlust på 4,5 miljoner kronor vilket ska jämföras med ett rörelseresultat på 24,5 miljoner i fjol. 

– Rensat för kostnader om 4,8 miljoner kronor till följd av offensiva satsningar främst i det internationella agentnätverket, nådde vi ett svagt positivt rörelseresultat för helåret, säger Anna Attemark. 

Under fjärde kvartalet gjorde Odd Molly en rörelseförlust på 11,1 miljoner kronor, en försämring med 10,8 miljoner kronor. 

– Fjärde kvartalet har utvecklats till en period där andelen försäljning till ordinarie pris blivit allt mindre och inkluderar mid-season sale, Black Friday och mellandagsresa, säger Ann Attemark som konstaterar att det påverkar bruttomarginalen negativt. 

Hon berättar att bolaget kommer att fortsätta göra kostnadsanpassningar för att möta förändringarna i branschen. 

– Vi ser över lönsamhets och kostnader i hela detaljhandelssegmentet och bevakar utvecklingen inom grossistverksamheten noga. 

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...