Därför dröjer Team Sportias e-handel: ”Kvalitet viktigare än att stressa”

Team Sportias vd Lars Palmgren kommenterar handlaren som lämnar, planen för comeback på nätet och jakten på en ny affärsmodell. ”E-handeln ska gagna de lokala butikerna”, säger han till Market.
Text: Kalle Östgren
Annons:

Sporthandlaren Peter Arvidsson, som drivit flera Team Sportia-butiker tillsammans med kedjans centrala modell för e-handel via Aitrops Event AB, väljer att lämna kedjan.

I en intervju i dag i Jönköpings-Posten motiverar han beslutet bland annat så här: ”Nu när man väljer att inte satsa på e-handel har vi valt att gå skilda vägar i samförstånd”.

Formuleringen ger närmast uppfattningen att Team Sportia inte ska satsa på e-handel. Hur ser planen ut?
– Frågan är inte om vi skall ha e-handel eller inte, utan snarare att vi skall bestämma oss för vilka segment inom kedjan vi skall börja med, och hur vi på bästa sätt kan leverera en lösning som gagnar hela kedjan och de lokala entreprenörerna. 

Hur ser den tänkta modellen för er e-handel ut?
– Historiken har lärt oss, och vi hyser stor respekt för, vad e-handel innebär och kräver i dag. Det är därför viktigt att ha rätt fokus, med det som är vårt DNA och vår starkaste konkurrensfördel, nämligen våra butiker. Det är butikerna som kan tillgodose de lokala behoven. Våra beslut skall därför tas i syfte att skapa en så nära relation mellan kund och butik som möjligt, både fysiskt och digitalt. 

Lars Palmgren betonar erfarenheterna av den tidigare e-handelsmodellen.

– Det som var en utmaning när vi hade en centraliserad e-handelslösning via Aitrops Event AB var det glapp som fanns mellan digital och fysisk butik. Här har vi dragit en hel del lärdomar. När vi nu ser framåt i utvecklingen så är det den lokala butiken som ligger i fokus, säger han och fortsätter:

– Vi har sedan i mars jobbat med att skapa nya möjligheter för våra lokala butiker, och vi vet att digitalisering är väldigt viktig för utvecklingen framåt i kedjan. På grund av Aitrops Events nedläggning, så står kedjan i dag utan en e-handelslösning. 

Hur ser tidsplanen ut, när räknar ni med att Team Sportias e-handel är igång igen?
– Som jag tidigare nämnde så är det ett pågående arbete och fokus nu ligger på vilka segment som lämpar sig. Vi skall ha kvalitet i detta arbete och den lösning som vi kommer fram till. Detta är mer primärt än att stressa fram ett datum.

Vad betyder avhoppet från Peter Arvidsson som känd handlare?
– Avslutning är ett mer rättvisande ord än avhopp. Det är alltid tråkigt när ett samarbete avslutas som varat över en längre tid, det kan gälla samarbete med ett varumärke, en medarbetare eller som i detta fall en medlem i kedjan. Jag vill betona att detta verkligen skett i samförstånd och vi som brukligt är har önskat varandra lycka till, säger Lars Palmgren.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...