Björn Borgs fysiska butiker har det tufft: ”Fortsatt fokus på e-handel”

Björn Borg växte under första kvartalet. Det är framgångarna i grossistverksamheten som lyfter bolaget liksom e-handeln. Försäljningen i de fysiska butikerna sjunker.
Text: Daniel Norman
Annons:

Björn Borg omsatte 188,2 miljoner kronor under det första kvartalet på räkenskapsåret, en tillväxt på 11,2 procent om man jämför med samma period förra året.

– Vi har aldrig omsatt mer under årets första kvartal och jag är extra nöjd över hur väl vår sportmodekollektion blivit mottagen, där vi till exempel ökar i vår egen e-handel med mer än 100 procent, säger vd Henrik Bunge i en kommentar.

Bakom lyftet ligger en ökad försäljning i grossistledet och online.

Omsättningen för grossistverksamheten med skor växte med 21 procent under första kvartalet, till exempel. Den tyska grossistverksamheten växten med 78 procent om man jämför med föregående år.

Tillväxten inom e-handeln var 17 procent.

Däremot sjunker trafiken till de fysiska butikerna vilket påverkar omsättningen för detaljistbolaget.

Försäljningen i jämförbara butiker sjönk med sju procent, totalt var tappet 16 procent.

– Våra egna butiker har ett tufft kvartal bakom sig, konstaterar Henrik Bunge.

Under perioden har en butik stängt i Finland. Antalet enheter var 31 mars 35 stycken, vilket är fyra färre än vid samma tidpunkt 2018. 30 av dem äger Björn Borg själva.

– Vi fortsätter vårt fokus på e-handel, både egna och andras, och har under kvartalet varit framgångsrika, konstaterar Henrik Bunge.

Rörelseresultatet förbättrades med 3,4 miljoner kronor från motsvarande kvartal i fjol till 18,5 miljoner kronor.

Detta trots ökade rörelsekostnader.

- Vi ökar planenligt kostnaderna i kvartalet med sju miljoner kronor. Denna ökning är hänförlig till marknadsföring och personal, säger Henrik Bunge.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...