Bakslag för H&M i Sverige – försäljningen minskade och resultatet föll

H&M Sverige hade ett sämre 2017. Försäljningen och resultatet sjönk. Nu ökar bolaget sin digitala satsning.
Text: Thomas Ohlén
Annons:

H&M Sverige i siffror

Nettoomsättning: 6 690 (6 777)

Rörelseresultat: 203 (273)

Nettoresultat: 124 (183)

Fotnot: Beloppen är i miljoner kronor och avser räkenskapsåret som slutade 171130 (året innan inom parentes).

Årsredovisningen för H&M Sverige har kommit till Bolagsverket och visar att bolagets nettoomsättning minskade med 1,3 procent eller 87 miljoner kronor till 6 690 miljoner kronor räkenskapsåret som slutade 30 november 2017.

En delförklaring är att H&M Sverige hade fyra butiker färre jämfört med året före.

Företaget öppnade sju butiker men stängde samtidigt elva enheter enligt bokslutet.

Rörelseresultatet backade också – från 273 miljoner kronor till 203 miljoner kronor.

– Förändringen hänför sig främst till minskad försäljning men även högre kostnader för sålda varor och högre nedsättningar har bidragit till den negativa resultatutvecklingen, skriver styrelsen med ordföranden Stefan Persson i spetsen i förvaltningsberättelsen.

Satsningarna på standardhöjningen för ombyggda och nya butiker i Sverige fortsätter enligt planen.

I ett flertal butiker adderas Home-sortimentet ”för att öka H&M:s attraktionskraft”.

I år utökar H&M Sverige satsningen på digital utveckling och flera initiativ mellan retail och online sker för att höja kundupplevelsen.

Market har bett H&M:s IR-chef Nils Vinge om ytterligare uppgifter om bolagets utveckling.

– Vi finns på 70 marknader och kommenterar inte enskilda sådana, säger han.

Samma ämne:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...