Foto: Foto: Shutterstock

Arbetsgivarna ska ta större ansvar för rehabilitering – Svensk Handel kritiska

I ett nytt förslag vill regeringen sätta högre krav på arbetsgivarna när det gäller rehabilitering av sjukskrivna. Svensk Handel är kritiska till förslaget.
Text: Pontus Nyman

I en lagrådsremiss föreslår de bland annat att arbetsgivaren inom 30 dagar från den första sjukdagen ska ta fram en plan hur den anställde ska komma tillbaka i arbete.

– Regeringens förslag riktar inte in sig på den verkliga utmaningen. Istället för att införa obligatoriska rehabiliteringsplaner borde fokus ligga på att underlätta arbetsgivarens samarbete med vården och Försäkringskassan, säger Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel till Market.

För att finansiera utökat ansvar föreslår regeringen ett högre statligt stöd till arbetsgivare. Till skillnad från det nuvarande stödet som har ett tak på 7 000 kronor föreslår regeringen ett stöd om högst 10 000 kronor per arbetstagare och år, med ett tak på 200 000 kronor per arbetsgivare.

Stödet skulle dessutom utvidgas från att bara omfatta utredande insatser, till att bli ett mer arbetsinriktat rehabiliteringsstöd för planering, genomförande och uppföljning av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.

– Vi är positiva till att stödet omvandlas och utvidgas till ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Däremot anser vi att den föreslagna utvidgningen också borde inkludera förebyggande och rehabiliterande behandling, säger Katrin Dagergren.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...