Apotekets medicin för att växa – nya hälsoprodukter och fler tjänster

Apoteket tappade omsättning och resultat första halvåret. Men marknadsettan fortsätter att växa på konsumentsidan. ”Hälsoprodukter och tjänster driver försäljning”, säger vd Ann Carlsson.
Text: Thomas Ohlén
Annons:

Apoteket i siffror

Nettoomsättning: 10 026 (10 339)

Rörelseresultat: 291 (393)

Nettoresultat: 261 (329)

Fotnot: Beloppen är i miljoner kronor och avser januari-juni 2018 (året innan inom parentes).

Apotekets delårsrapport för januari-juni i år visar att nettoomsättningen minskade med hela tre procent eller 313 miljoner kronor till drygt tio miljarder kronor jämfört med samma period 2017.

Nedgången beror på vårdaffären.

– Färre avtal avseende läkemedelsleveranser och dosförpackade läkemedel till landstingen påverkar, säger Ann Carlsson.

Däremot växte Apoteket med 8,2 procent på konsumentmarknaden och nådde knappt 7,7 miljarder kronor.

Lyftet berodde på fler receptförskrivna läkemedel i butik och via e-handeln och en mixförskjutning mot dyrare läkemedel.

– Även försäljningen av produkter för egenvård ökade och efterfrågan har varit stor på vaccinationstjänster.

Apotekets marknadsandel uppgick vid halvårsskiftet till knappt 28 procent baserat på antal öppenvårdsapotek.

– Kärnverksamheten är stark och vi följer vår långsiktiga strategi att driva tillväxt i marknaden, säger Ann Carlsson.

Digitaliseringen förändrar apotekshandeln och nätet är uppe i 7,7 procent av branschens försäljning.

Apotekets e-handel växer med höga ökningstal men kedjan investerar fortsatt i det fysiska butiksnätet.

– Vår förnyelsetakt är hög.

Rörelseresultatet föll första halvåret med 102 miljoner kronor till 291 miljoner kronor och berodde enligt delårsrapporten på lägre bruttovinst till följd av minskning av avtalsaffärer och högre kostnader för IT-utveckling.

Rörelsemarginalen sjönk till 2,9 procent (3,8 procent).

– Det är i linje med långsiktiga målet tre procent, säger Ann Carlsson.

Samma ämne:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...