Anmälningsplikten kan försvinna – nu kan det bli lättare att kameraövervaka

Det ska bli lättare att kameraövervaka – även för butiker. Det föreslår regeringens utredare Susanne Kaevergaard. ”Lagen ska ge ökade möjligheter till kameraövervakning och samtidigt ge ett förstärkt integritetsskydd”, säger hon.
Text: Andreas Dyrberg Skog

Kameraövervakningsutredningen har pågått i 1,5 år och presenterades i dag av utredaren Susanne Kaevergaard och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Utredningen föreslår bland annat att det ska bli lättare att få tillstånd till kamerabevakning för brottsbekämpande ändamål.

– Färdriktningen är klar. Vi vill använda kameraövervakning i större utsträckning för att bekämpa och förebygga brott, säger Morgan Johansson.

För handeln innebär lagen, om den går igenom, bland annat att det blir helt tillstånds- och anmälningsfritt att använda sig av kameraövervakning.

Tillsynen av lagen påverkas också. Tidigare har tillsynsansvaret delats mellan Datainspektionen och länsstyrelserna – vilket har kritiserats då bedömningen av fall har kunnat skilja sig över landet. Nu föreslår utredaren att Datainspektionen ska ta hela tillsynsansvaret.

Konsekvenserna för de som bryter mot lagen förändras också, enligt förslaget. Tidigare har brott mot kameraövervakningslagen medfört straffansvar med fängelse i straffskalan. I den nya lagen ersätts det med sanktionsavgift eller skadestånd.

Vid kamerabevakning på arbetsplatser införs samtidigt en skyldighet för arbetsgivaren att först förhandla med en organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...