Restaurang

Vi svenskar äter ute allt mer. Enligt SCB var ökningstakten för restaurangbranschen 5 gånger så stor som för livsmedelsbranschen mellan 2007 och 2015. Men restaurang­branschen påverkas mer av konjunktur­förändringar än dagligvaruhandeln, och skillnaderna mellan hög- och lågsäsonger är också större än för livsmedel.

Här kan du läsa allt vi har skrivit om restauranger på Market.